Przyznano nagrody „DNA – bo pomaganie mamy w genach”

Materiał informacyjny Polskiej Mocy Biznesu
Nagrody „DNA – bo pomaganie mamy w genach” w kategorii działania ekologiczne otrzymały: Fundacja „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom” oraz McDonald’s Polska; w kategorii pomoc społeczna nagrodę otrzymały: fundacja Ewy Błaszczyk „AKOGO?” oraz firma WIŚNIOWSKI; a w kategorii uczciwe zarządzanie: Fundacja Integralia oraz firma STU ERGO Hestia S.A.

Ponad 50 firm i organizacji pozarządowych zgłosiło się do konkursu „DNA – bo pomaganie mamy w genach” w trzech kategoriach: DZIAŁANIA EKOLOGICZNE, POMOC SPOŁECZNA, UCZCIWE ZARZĄDZANIE.

Jury i gala wręczenia nagród

Jury, składające się z doświadczonych ekspertów - prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Prezes Zarządu - Fundator w Warsaw New Technology Foundation; dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; Marcin Żurowski, Dyrektor ds. prawnych w Europie, H&M Logistics, Joanna Molik, Niezależna Ekspertka Zrównoważonego Rozwoju i ESG; Agata Śmieja, Prezes Fundacji Czyste Powietrze - miało trudne zadanie wyłonienia trójki finalistów w każdej kategorii, co świadczy o wysokim poziomie zgłoszeń i zaangażowaniu uczestników w propagowanie wartości ESG.

Ostatecznych laureatów konkursu wyłonili internauci w głosowaniu na portalach internetowych.

Konkurs „DNA – Bo pomaganie mamy w genach” to inicjatywa skierowana do przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy swoimi działaniami wpływają na pozytywne zmiany w społeczeństwie i środowisku. Nagrody przyznawane w trzech kategoriach odzwierciedlają główne tematy Kongresu ESG Polska Moc Biznesu, który odbył się 4 grudnia na PGE Narodowym.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się podczas Wieczornej Gali Kongresu ESG Polska Moc Biznesu 4. grudnia 2023 r. na stadionie PGE Narodowy. Uroczystość uświetnił występ Sławka Uniatowskiego.

Lista laureatów konkursu „DNA – bo pomaganie mamy w genach” wraz z uzasadnieniem:

KATEGORIA: DZIAŁANIA EKOLOGICZNE - FIRMA

LAUREAT: McDonald’s Polska
McDonald’s w Polsce stawia na obieg zamknięty. Ze zużytych papierowych opakowań powstają m.in. ręczniki papierowe, które wracają do restauracji. Oprócz technologii i infrastruktury, kluczowe jest zaangażowanie konsumentów. Stąd kampania „Jutro zależy od nas”, pokazująca, że żaden odpad nie jest „zwykłym śmieciem”, ale cennym surowcem, który może dostać drugie życie. Efekt? Lepsza segregacja i więcej surowca przekazanego do recyklingu (o 168% vs. 2021 rok!). W pomnożeniu przez skalę marki oznacza to, że rocznie do środowiska trafia nawet kilka tysięcy ton odpadów mniej.

Finaliści w kategorii:
1.EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. - Akcja Czysta Wisła, Spływ ODROdzenie - ponad 110 ton mniej plastiku w Wiśle.
2.VELUX - Od 2023 Velux jest w 100% zasilany energią ze źródeł odnawialnych - ogłoszenie dwóch lokalizacji farm fotowoltaicznych, które po podłączeniu do sieci będą wytwarzać 167 GWh odnawialnej energii - co odpowiada rocznemu zużyciu przez 45 000 gospodarstw domowych. Unikalne połączenie wytwarzania energii oraz rolnictwa w ramach Agri PV

KATEGORIA: DZIAŁANIA EKOLOGICZNE – NGO

LAUREAT: Fundacja ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom
Eduprogram z charakterem „Ocalimy Świat” (OŚ) to wyjątkowa inicjatywa edukacyjna, która łączy poszerzanie wiedzy ekologicznej uczniów z kształtowaniem ich postaw i charakteru oraz podnoszeniem umiejętności społecznych i kompetencji cyfrowych. Program „Ocalimy Świat” jest odpowiedzią na narastający globalny kryzys ekologiczny i klimatyczny oraz rosnące zaniepokojenie dzieci i młodzieży zagrożeniem jakie stanowi on dla życia na Ziemi. Program OŚ został zainaugurowany w roku szkolnym 2021/2022 pilotażem przeprowadzonym w ponad 50 placówkach, zaś w roku szkolnym 2022/2023 została zrealizowana I pełna edycja Programu OŚ w blisko 430 placówkach z udziałem ponad 34 000 uczniów.

Finaliści w kategorii:

  1. STOWARZYSZENIE WYWROTKA - Trashmageddon - ekstremalne zawody w sprzątaniu lasu, które odbywają się raz do roku w różnych lokalizacjach. Jest to wyjątkowe połączenie ekstremalnych zawodów sportowych odbywających się w trudnym terenie leśnym z dużą ilością górek, dołów, wąwozów, powalonych drzew i innych naturalnych przeszkód z akcją sprzątania lasu pełnego śmieci, leżących w nim często od dziesięcioleci. Efektem jest zebranie do 10 ton śmieci przez uczestników jednego Trashmagedonu.
  2. FUNDACJA PRO NGO - Realizacja projektów o zasięgu ogólnopolskim, których kluczowym celem jest budowanie współpracy pomiędzy biznesem a trzecim sektorem. W 2022 r udzielono wsparcia 6019 organizacji pozarządowych oraz przekazano wsparcie dla uchodźców w kwocie 1 500 000. Realizowane projekty obejmują m.in. edukowanie w obszarze NGO i CSR, projekty włączające pracowników firmy do działań CSR.

KATEGORIA: POMOC SPOŁECZNA – FIRMA

LAUREAT: WIŚNIOWSKI SP. Z O.O. S.K.A
Organizacja eventów promujących nowe technologie, łączących pokolenia, edukujących młodych ludzi a także wspierających ich kreatywność i innowacyjność. -RoboChallenge -wydarzenie edukacyjne gdzie łączymy nowe technologie z tradycją; pokazujemy młodym ludziom jak tworzyć, wzbudzamy ich kreatywność i innowacyjność. W roku 2023 w wydarzeniu wzięło udział ponad 500 osób. -Astro Noc- wydarzenie edukacyjne gdzie łączymy wiedzę praktyczną o kosmosie, ziemi , planetach z edukacją ekologiczną. W wydarzeniu biorą udział całe rodziny, które wspólnie tworzą rakiety kosmiczne z odpadów; budują domki dla owadów oraz uczą się ponownego wykorzystania odpadów.

Finaliści w kategorii:

  1. PROVIDENT POLSKA SA - Tak! Pomagam - program wolontariatu pracowniczego. Tak! Pomagam to: • 30 edycji, w każdej edycji bierze udział blisko 300 wolontariuszy, w tym członkowie zarządu firmy. • Ponad 730 pomysłów zrealizowanych na terenie całej Polski. • Tylko w ostatniej 30 edycji z programu skorzystało ponad 100 000 beneficjentów.
  2. POLENERGIA S.A. - Graj z nami w zielone!®to projekt społeczny, edukacyjny, ekologiczny, który powstał we współpracy Polenergii, Fundacji Kulczyk Foundation oraz UNEP/GRID-Warszawa na wiosnę 2022 roku. Obecny zasięg to 75 szkół, liczba ta stale rośnie. Projekt został opracowany jako zestaw scenariuszy lekcyjnych podzielonych na trzy tematy. Pierwszy porusza zagadnienie dotyczące segregacji odpadów – „Sprytne rady na odpady”. Drugi ekozeszyt „Działamy z energią” mówi o przyczynach zmian klimatu oraz skupia się na Odnawialnych Źródłach Energii i ich istotnym znaczeniu dla naszego środowiska. Trzeci przedstawia temat wody – „Woda zdrowia doda”

KATEGORIA: POMOC SPOŁECZNA – NGO

LAUREAT: FUNDACJA Ewy Błaszczyk „AKOGO?
Zainicjowanie i wypracowanie wspólnie z Ministerstwem Zdrowia programu leczenia dzieci w śpiączce w fazie B, który jest wdrożony do systemu publicznej opieki zdrowotnej.

Finaliści w kategorii:

  1. FUNDACJA ING DZIECIOM - Moje środowisko to program Fundacji ING Dzieciom, realizowany w formie projektów ekologicznych na rzecz lokalnych społeczności. Każdy pracownik grupy kapitałowej ING Polska ma możliwość zgłoszenia swojego pomysłu a następnie otrzymania grantu na jego realizację oraz wsparcie wolontariuszy ING. Dzięki przyznanemu wsparciu każdego roku udaje się sfinansować kilkadziesiąt inicjatyw ekologicznych, a każda z nich wpływa na poprawę sytuacji klimatycznej. W 2023 roku zgłoszonych zostało 55 projektów a dofinansowanie otrzymało 43 z nich. W ich realizację zaangażuje się 452 wolontariuszy ING.
  2. FUNDACJA OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH OPOSP - Bezpieczna jazda wozami pożarniczymi w trudnym terenie" - Przygotowanie strażaków – ratowników do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych podczas dojazdu do miejsca prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych. Do tej pory przeszkolono ponad 1000 ratowników.

KATEGORIA: UCZCIWE ZARZĄDZANIE – FIRMA:

LAUREAT: STU ERGO Hestia S.A.
Mamy Taty Czas. Akcja mająca na celu promocję łączenia roli rodzica i pracownika oraz włączania ojców w wychowanie dzieci. Osoby powracające do pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym przez pierwszy miesiąc mogą pracować 4 godz. dziennie otrzymując pełne wynagrodzenie. Wartość akcji ok. 200 tys zł.

Finaliści w kategorii:

  1. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. - Akcja Banku Ochrony Środowiska: „Porozmawiaj z ankieterem BOŚ i pomóż zwierzętom” - wsparcie 9 organizacji zajmujących się prawami zwierząt. Dzięki rozmowom z klientami o jakości naszych usług, pomagamy finansowo organizacjom, które opiekują się zwierzętami domowymi oraz dzikimi. Metoda jest prosta. Wystarczy jak klient zgodzi się na krótką rozmowę z przedstawicielem BOŚ i odpowie na kilka pytań. Od 1 października 2020 r. za każdą wypełnioną ankietę satysfakcji przekazujemy złotówkę dla podopiecznych schronisk. Organizacje wybieramy na podstawie zgłoszeń naszych pracowników
  2. KUEHNE + NAGEL SP. Z O.O. - Od 2021 r. każdy manager zarządzający pracownikami posiada w systemie ocen rocznych cel dot. Etycznego Przywództwa (Ethical Leadership) mierzący skuteczność etycznego przywództwa i zdolności do kaskadowania oczekiwanych w Kuehne+Nagel zasad etycznych. Spółka wdrożyła politykę dot. praw człowieka i godności ludzkiej, która jest zgodna z międzynarodowymi, najbardziej aktualnymi standardami, tj. wytyczne ONZ. W 2022 r. 98% pracowników firmy w Polsce przystąpiło do testu wiedzy z zakresu etyki biznesowej i compliance oraz zdało go. W cyklu szkoleniowym myBehavious wzięło udział 72% pracowników biurowych. Firma zachęca pracowników do zgłaszania obaw dotyczących potencjalnych naruszeń Kodeksu, m.in. poprzez poufną linię raportowania, czynną 24/7. Umożliwia ona zgłaszanie spraw w sposób bezpieczny i anonimowy.

KATEGORIA: UCZCIWE ZARZĄDZANIE – NGO:

LAUREAT: Fundacja Integralia
Sprawny staż to ogólnopolski program płatnych staży dedykowany studentom i absolwentom z niepełnosprawnościami. Program realizowany jest we współpracy z firmami posiadającymi status dużego przedsiębiorstwa i wdrażającymi strategię zrównoważonego rozwoju. 38 zrealizowanych staży, 7 firm w programie, 40% stażystów kontynuuję współpracę z firmą po programie; 400 osób przeszkolono z zakresu zasad komunikacji i współpracy z osobami z niepełnosprawnościami, 25 największych współpracujących uczelni.

Finaliści w kategorii:

  1. MIĘDZYNARODOWA FUNDACJA REAXUM - Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami na rynku zawodowym poprzez różne programy, kursy i szkolenia dostosowane do ich potrzeb i wymogów rynku. Współpraca z firmami w celu edukacji oraz tworzenia inkluzywnych miejsc pracy. Wsparcie sportowców w kontynuacji kariery sportowej. Dzięki działalności Fundacji pracę znalazło 1 500 osób.
  2. CENTRUM PRAW KOBIET - Fundacja Centrum Praw Kobiet to organizacja, której misją jest przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy i dyskryminacji kobiet w życiu prywatnym, publicznym i zawodowym. Dążymy do stworzenia warunków umożliwiających kobietom korzystanie z należnych im praw człowieka w tym prawa do życia wolnego od przemocy i dyskryminacji oraz realizację konstytucyjnej zasady równouprawnienia płci.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Materiał oryginalny: Przyznano nagrody „DNA – bo pomaganie mamy w genach” - Portal i.pl

Wróć na pomorska.pl Gazeta Pomorska