Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych - na jakie korzyści może liczyć pracodawca? Obowiązki pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych

Maciej Mituła
Maciej Mituła
123RF
Dzięki preferencyjnym przepisom, każdej firmie opłaca się zatrudniać osoby niepełnosprawne. Oprócz solidnego pracownika, szef może liczyć na dofinansowanie stanowiska pracy czy zwolnienie z obowiązkowych wpłat. Firmy, które nie zdecydują się przyjąć niepełnosprawnych pracowników muszą liczyć się z wyższymi kosztami prowadzenia działalności.

Każda firma zatrudniająca pracowników musi przestrzegać wiele przepisów określających prawa i obowiązku obu stron stosunku pracy. Najważniejszym aktem prawnym w tym zakresie będzie Kodeks pracy. Jednak analizując kwestię pracowników niepełnosprawnych, istotnym dokumentem będzie Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Ustawa nie tylko reguluje dodatkowe uprawnienia przysługujące pracownikom niepełnosprawnych, ale zawiera także, szereg przepisów istotnych z punktu widzenia pracodawcy oraz kosztów zatrudniania personelu i prowadzenia działalności.

Wpłaty na PFRON

Każda pracodawca, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników (pełen etat) jest obowiązany dokonywać miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). W tym celu przepisy zobowiązują pracodawców do comiesięcznego oraz corocznego raportowania nt. stanu zatrudnienia.

Wysokość składki na PFRON jest uzależniona od liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych w danym zakładzie. W przypadku, gdy współczynnik ten wynosi 6%, firma jest zwolniona z obowiązku płacenia miesięcznych składek.
Wpłatę na PFRON jaką musi dokonać pracodawca oblicza się na podstawie działania. Wpierw należy obliczyć różnicę pomiędzy wymaganym wskaźnikiem zatrudnienia osób niepełnosprawnych (6%), a faktycznym stanem zatrudnienia.

Warto przeczytać:

Otrzymany wynik to liczba etatów, których brakuje do osiągnięcia ustawowego wskaźnika. Liczbę tą należy następnie pomnożyć przez 40,65% przeciętnego wynagrodzenia. Ostateczny wynik, to kwota którą pracodawca musi miesięcznie przelewać na konto Funduszu.

W przypadku uczelni, szkół, przedszkoli, żłobków, a także placówek opiekuńczo-wychowawczych, placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, placówek resocjalizacyjnych wskaźnik zatrudniania wynosi 2%

Z wpłat na PRFON zwolnione są:

 • domy pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • hospicja w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi.

Obniżenia wpłat na PFRON

Przepisy przewidują obniżkę obowiązkowych wpłat na PFRON z tytułu zakupu produkcji lub usługi (z wyłączeniem handlu) odpowiednio wytworzonej lub świadczonej przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny etat, który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 30%, zaliczonych do:

 • znacznego stopnia niepełnosprawności,
 • umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych.

Obniżenie wpłaty PFRON przysługuje do wysokości 50% składki, do której obowiązany jest nabywca w danym miesiącu.

Niezbędne usprawnienia

Jednym z kluczowych obowiązków pracodawcy względem niepełnosprawnego pracownika, jest zapewnienie niezbędnych racjonalnych usprawnień. Działania te mogą polegać np.: na przeprowadzeniu koniecznych w konkretnej sytuacji zmian lub dostosowań do szczególnych, zgłoszonych pracodawcy potrzeb wynikających z niepełnosprawności danej osoby.

Niektóre firmy wprost informują, że w zaawansowany sposób kontrolują pracowników. Większość pracodawców śledzi jednak podwładnych bez informowania, wykorzystując do tego Facebooka, telefony, monitoring, a nawet detektywów.

Twój szef cię sprawdza, nawet jeśli myślisz, że tak nie jest

Co istotne, przeprowadzenie takich zmian lub dostosowań nie może skutkować nałożeniem na pracodawcę nieproporcjonalnie wysokich wydatków. Wyjątek stanowią dostosowania finansowane lub dofinansowywane z udziałem środków publicznych.

Zwrot kosztów dla pracodawcy

Firma, która przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osoby niepełnosprawne spełniające warunki określone w ustawie, może otrzymać z PFRON zwrot kosztów:

 • adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
 • adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy,
 • zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
 • rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa powyżej.

Należy podkreślić, że zwrot dotyczy wyłącznie dodatkowych kosztów pracodawcy wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych, tj. osób pozostających w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów oraz bezrobotnych lub poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu.

Warto przeczytać:

Maksymalna kwota dofinansowania nie może jednak przekraczać dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej.

Dofinansowanie do wynagrodzenia

Pracodawca, który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%, może ubiegać, się o miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego.

Dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego wynosi:

 • 1950 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności
 • 1200 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 • 450 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Kwoty, o których mowa powyżej, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną (02-P), upośledzenie umysłowe (01-U), całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C) lub epilepsję (06-E) oraz niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym (04-O), zwiększa się o:

 • 1 200 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 3150 zł),
 • 900 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 2100 zł),
 • 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 1050 zł).
Chcąc rozpoznać dobrą ofertę pracy i uczciwego pracodawcę należy sięgnąć po wszelkie możliwe sposoby. Warto prześwietlić firmę, zanim powiemy jej „tak” i zwrócić uwagę na proponowane warunki zatrudnienia. W pracy spędzamy bowiem dużą część naszego czasu, a atmosfera, w jakiej pracujemy, często wpływa także na nasze życie poza pracą. Ważne, by świadomie wybrać ofertę pracy i pracodawcę.

10 oznak, po których poznasz dobrą ofertę pracy i solidną firmę

Dofinansowanie nie przysługuje, jeśli:

 • pracownik zaliczony do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, ma ustalone prawo do emerytury,
 • jeżeli wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie zostało przekazane na jego rachunek bankowy lub na adres zamieszkania.

- Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 90% faktycznie poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, zwanego dalej „pracodawcą wykonującym działalność gospodarczą”, 75% tych kosztów. - czytamy w ustawie

Jeżeli zatrudnienie nowych pracowników niepełnosprawnych w danym miesiącu nie powoduje u tego pracodawcy wzrostu netto zatrudnienia, to nie przysługuje dofinansowanie na nowo zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego.

Zwrot kosztów zatrudnienia lub szkolenia

Pracodawca, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego, może otrzymać ze środków Funduszu zwrot:

 • miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy,
 • kosztów szkolenia tych pracowników – w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.

Pracodawcy mogą liczyć na zwrot kosztów szkolenia osób pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy. Zwrot wynosi 100% kosztów szkolenia, nie więcej jednak niż równowartość kwoty najniższego wynagrodzenia.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska

Firma, która przez okres co najmniej 3 lat zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy może otrzymać zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o odpowiednim przystosowaniu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na wyposażanym stanowisku pracy lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Pomocnik rolnika przy zbiorach - zasady zatrudnienia

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na pomorska.pl Gazeta Pomorska