W województwie kujawsko-pomorskim jest 2287 sołtysów, w tym gronie 904 sołectwami kierują kobiety. Szukamy tych wyjątkowych. I wyróżniający się rolników!

Są już pierwsze zgłoszenia w plebiscytach Rolnik Roku 2018 oraz Sołtys Roku 2018. Jeszcze do 14 września jest czas na zgłoszenie kandydata i wypełnienie przez niego ankiety. To ona będzie podstawą do oceny kapituły, która wyłoni laureatów. Dla najlepszych będą nagrody.

Wypełnij formularz i zawalcz o tytuł Rolnika Roku

Zgłosić się można osobiście, mogą tego dokonać także Czytelnicy. Służy do tego krótki formularz, który znajduje się na stronie internetowej: pomorska.pl/rolnik.

Zgłoszony kandydat wypełnia ankietę, która jest podstawą oceny jego działalności przez kapitułę plebiscytową. W jej skład wchodzą przedstawiciele m.in. Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolnicze-go, Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu czy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Rolnika Roku 2018 wybierzemy w 3 kategoriach:

  • Rolnik Agroprzedsiębiorca Roku do 100 ha
  • Rolnik Agroprzedsiębiorca Roku powyżej 100 ha
  • Agroprzedsiębiorcy Roku - Grupy Producenckie

Kapituła może też przyznać dodatkowy tytuł - Innowacyj-ny Rolnik. Dlaczego zachęcamy do opisania w ankiecie rozwiązań zastosowanych w gospodarstwie.

Chcemy nagrodzić najlepszych sołtysów

„Sołtys powinien być dla ludzi. Tak samo jak mieszkańcy powinni być dla wioski. Trzeba zawsze mówić prawdę, uparcie dążyć do wybranego celu i upominać się o swoje w gminie” - mówił nam w ubiegłym roku po otrzymaniu tytułu Sołtysa Debiutanta Tomasz Oset z Łą-cka w gminie Pakość. Jakimi zasadami kieruje się szef Państwa sołectwa? Odpowiadając sobie na to pytanie można wskazać kandydata do tegorocznej edycji naszej akcji.

- Sołtysi, jako pierwsi reprezentanci mieszkańców wsi oraz aktywni uczestnicy życia swych wspólnot, są najbliżej ludzkich spraw i najlepiej rozumieją ich potrzeby i problemy - uważa Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskie-go.

Zgłoś kandydata - Sołtys Roku 2018

Zgłoś kandydata - Rolnik Roku 2018

- Bycie sołtysem zobowiązuje do empatii, wymaga kreatywności, wiedzy oraz szukania nowych rozwiązań. Współczesny sołtys to sprawny organizator, osoba przedsiębiorcza, pełna pomysłów, umiejąca zarazić swoje otoczenie twórczymi działaniami. Na kujawsko-pomorskiej wsi nie brakuje takich dobrych gospodarzy - mówi marszałek. I dodaje: - Gorąco zachęcam do udziału w plebiscycie ,,Sołtys Roku” - mówi Piotr Całbecki.

Pamiętaj o odesłaniu do nas ankiety

Aby wziąć udział w plebiscycie, należy wypełnić krótki zgłoszeniowy kwestionariusz - w przypadku sołtysów na stronie pomorska.pl/soltys - a następnie ankietę, z której odpowiedzi pozwolą kapitule na ocenę merytoryczną i wybór laureatów.

Wypełniona ankieta musi trafić do nas do 14 września do godz. 19.59.

Uzupełnione formularze należy przesłać mailowo na adres: karolina.kielkowska@polskapress.pl lub pocztą tradycyjną na adres redakcji „Gazety Pomorskiej” w Bydgoszczy (ul. Zamoyskiego 2, 85-063 Bydgo-szcz, z dopiskiem Sołtys Roku lub Rolnik Roku).

Zgłoś się do plebiscytu i przyjedź na Forum

Uczestników naszych plebiscytów zaprosimy na uroczyste podsumowanie podczas 5. Forum Rolniczego „Gazety Pomorskiej”. To już kolejny powód, żeby zgłosić się do Rolnika i Sołtysa Roku - gwarancja miejsca podczas naszego Forum i udział w panelach tematycznych oraz dyskusji z udziałem ministrów. W programie wydarzenia wręczenie nagród i statuetek. Forum Rolnicze odbędzie się już 5 października w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym.

Produkcja bez GMO, możliwości zarobienia na krajowym białku, automatyzacja, robotyzacja i informatyzacja w rolnictwie oraz jesień życia rolnika - to niektóre z zagadnień, które podejmiemy w tym roku w czasie spotkania na Forum w Bydgoszczy.