MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Zmiany w rozliczeniach emerytów przez ZUS. To trzeba teraz koniecznie wiedzieć [25.03.2021]

Jolanta Zielazna
Jolanta Zielazna
Joanna Cyranowska, naczelnik Wydziału Wypłat Emerytur i Rent w oddziale ZUS w Bydgoszczy wyjaśniała nowe zasady rozliczania emerytów przez ZUS
Joanna Cyranowska, naczelnik Wydziału Wypłat Emerytur i Rent w oddziale ZUS w Bydgoszczy wyjaśniała nowe zasady rozliczania emerytów przez ZUS Nadesłane
W tym roku zmieniły się zasady rozliczania podatku dochodowego emerytów i rencistów przez ZUS. Zakład nie rozliczy już emeryta z kwotą nadpłaty podatku, rozliczy tylko tych z niedopłatą. Zmianom poświęcony był specjalny dyżur, z którego relację zamieszczamy.

Zobacz wideo: Smaki Kujaw i Pomorza - sezon 3 odcinek 2.

Dyżuru ZUS poświęcony był rozliczeniom podatkowym od dochodów z tytułu świadczeń emerytalno-rentowych. Joanna Cyranowska, naczelnik Wydziału Wypłat Emerytur i Rent w oddziale ZUS w Bydgoszczy wyjaśniała, jakie zaszły w tym roku zmiany.
Pod relacją przypominamy też, jakie deklaracje PIT Zakład wysyła i jak otrzymać zwrot ewentualnej nadpłaty.

Mój mąż pracował do lutego ubiegłego roku, później pobierał emeryturę, a w lipcu zmarł. Ja również jestem emerytką. Czy ZUS rozliczy za mnie jego podatek? Wydaje mi się, że korzystniej byłoby, gdybym wspólnie rozliczyła dochody swoje i męża.
ZUS informuje urząd skarbowy o osiągniętym dochodzie męża z tytułu emerytury. Pani nie ma obowiązku rozliczania podatku za zmarłego męża, ale ma takie prawo. Można rozliczyć wspólnie państwa dochody za ubiegły rok. Jeśli będzie chciała pani rozliczyć się wspólnie, musi pani złożyć do ZUS wniosek o PIT męża za okres, kiedy pobierał świadczenie z ZUS, bo nie wysyłamy PIT osób zmarłych. Gdyby przyszła pani z tym wnioskiem do ZUS, na sali obsługi klienta otrzymałaby PIT męża od ręki. Natomiast swoje rozliczenie otrzyma pani pocztą.

Moja teściowa jest na rencie. Wiem, że w tym roku coś zmieniło się z PIT-ami wysyłanymi przez ZUS. Jak to wygląda w sytuacji odliczania wydatków na leki?
Na podstawie PIT, który wysyłamy trzeba złożyć zeznanie w urzędzie skarbowym i dopiero tam rozliczyć wydatki na leki na odpowiednim formularzu.

Mąż był emerytem, zmarł w listopadzie? Czy otrzymam jego PIT i czy muszę wysyłać rozliczenie?
Co do zasady nie ma obowiązku rozliczania się za osobę zmarłą. Ale jeśli rozliczali się państwo wspólnie może pani złożyć wniosek do ZUS, byśmy przesłali PIT zmarłego męża, wtedy będzie pani mogła złożyć wspólne zeznanie podatkowe. Uzyskałaby pani kwotę wolną za grudzień - 43 zł, kiedy mąż już nie żył.

Zmarła nasza ciocia, emerytka, samotna osoba, którą dożywotnio opiekowaliśmy się. Czy rozliczamy jej podatek? Otrzymamy jej PIT?
Zeznanie podatkowe za osobę zmarłą może złożyć tylko małżonek, inne bliskie osoby nie. Państwo za ciocię nie możecie złożyć zeznania podatkowego.

Czy w tym roku jako emerytka dostanę z ZUS swój PIT? I kiedy? Zawsze rozliczam się sama, bo korzystam z odliczeń.
Oczywiście, dostanie pani PIT. Wszystkie zostały już przekazane na pocztę do wysyłki, więc w każdej chwili powinien do pani dotrzeć.

Jako emeryt z ZUS dostałem swój PIT-11A. Mam stan zerowy - ani nadpłaty, ani niedopłaty. Czy muszę składać deklarację do urzędu skarbowego, czy ZUS mnie rozliczy? Nie mam żadnych innych dochodów, nie korzystam też z ulg czy odliczeń.
PIT-11A to informacja o dochodach osiągniętych w 2020 roku. Jeśli nie ma pan żadnych odliczeń, to nie ma potrzeby składania zeznania podatkowego. Taka sama informacja jest przekazywana do urzędu skarbowego i jeśli nie złoży pan zeznania, to Krajowa Administracja Skarbowa na koniec kwietnia rozlicza zeznanie na podstawie informacji przekazanych przez ZUS.

Jestem na emeryturze. Czy w tym roku dostanę z ZUS PIT-40A, jak zawsze?
W tym roku trochę zmieniły się zasady. Może pan dostać PIT-40A, a może to być PIT-11A, w zależności, czy z wyliczenia wyjdzie nadpłata. Taką samą informację przekazujemy do urzędu skarbowego. Jeśli nie ma pan innych źródeł dochodu, nie korzysta z odliczeń, to w zasadzie nie musi składać zeznania, bo Krajowa Administracja Skarbowa rozliczy pana na koniec kwietnia.

Czy, jeśli jestem na rencie, muszę rozliczyć podatek z urzędem skarbowym?
Jeśli otrzymuje pan rentę, to dostanie pan z ZUS PIT-11A albo PIT-40A. Ważne, czy ma pan dodatkowe źródło dochodu lub odliczenia, których chciałby pan dokonać w rocznym rozliczeniu podatku. Informację o dochodach z tytułu renty przesyłamy do urzędu skarbowego. Jeśli nie ma dodatkowych dochodów ani odliczeń, a pan sam się nie rozliczy, to zrobi to za pana Krajowa Administracja Skarbowa. Z dniem 30 kwietnia zatwierdza ona zeznania podatkowe i rozlicza za świadczeniobiorcę.

Co roku byłem rozliczany z podatku przez ZUS. Czy w tym roku też tak będzie?
W tym roku trochę zmieniły się zasady. ZUS nie wszystkim wysyła PIT-40A. Osobom, którym podatek należny wyjdzie większy niż zero złotych będziemy wysyłać PIT-11A, czyli tylko informację o dochodach. To znaczy, że nie są to rozliczone PIT-y. Ale jeśli nie ma pan żadnych dodatkowych źródeł dochodu, żadnych odliczeń, to nie musi nic robić. Na koniec kwietnia Krajowa Administracja Skarbowa wszystkim PIT-y zatwierdzi i dokona rozliczenia.

Czy ZUS wysyłał już PIT-y? Muszę sam rozliczyć się z urzędem skarbowym, bo mam ulgę za dojazdy na rehabilitację. Jaki PIT w tym roku dostanę?
Wszystkie PIT-y z naszego oddziału ZUS są już na poczcie, w tych dniach będą do państwa docierać. Otrzyma pan od nas PIT-40A lub PIT-11A. Jeśli rozlicza się pan w urzędzie skarbowym, nie ma to znaczenia.

Byłem na zasiłku solidarnościowym. Czy za te trzy miesiące muszę rozliczyć się sam, czy rozliczy mnie ZUS? Dostałem rozliczenie zasiłku dla bezrobotnych, ale nie ma w nim ujętych tych trzech miesięcy, przez które pobierałem zasiłek solidarnościowy.
Dodatek solidarnościowy jest nieopodatkowany, nie była więc od niego potrącana zaliczka na podatek. Wobec tego PIT nie będzie wystawiany.

Jestem emerytem i zbulwersowały mnie nowe zasady rozliczeń. Jeśli będę miał kilka złotych, np. 2-5 złotych- podatku nadpłacone, to sam będę musiał rozliczyć się z urzędem skarbowym. Dlaczego to zmieniono? Wcześniejsze rozwiązanie dobrze działało.
Zmieniły się przepisy i musimy się do nich dostosować. Jeśli jest nadpłata podatku ZUS wystawia PIT-11A, czyli informację o dochodach. Taką też informację przekazuje do urzędu skarbowego. Jeśli jest niedopłata to ZUS rozlicza PIT-40A, jak do tej pory.
Jeśli ma pan nadpłacony podatek i nie ma dostępu do internetu, może złożyć zeznanie podatkowe w formie papierowej, jak do tej pory. Urząd skarbowy ma wówczas 90 dni na jej zwrot. Jeśli zeznanie złoży się elektronicznie, zwrot nadpłaty musi nastąpić w ciągu 45 dni.
Jeśli pan nie rozliczy się z urzędem skarbowym, to na koniec kwietnia zrobi to Krajowa Administracja Skarbowa. Ważne, czy ma pan konto w banku (i zgłosił je w urzędzie skarbowym), na które można zwrócić nadpłatę, czy zwrot będzie za pośrednictwem poczty, czy jest to mała kwota do odebrania w kasie urzędu skarbowego.

Jaki PIT z ZUS

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku zmieniły się przepisy podatkowe. ZUS nie rozlicza - jak to było do tej pory - nadpłat podatku. Rozlicza tylko niedopłaty - pobiera je ze świadczeń wypłacanych w kwietniu.

PIT-40A otrzymają emeryci i renciści, osoby pobierające świadczenia lub zasiłki przedemerytalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, renty socjalne, dla których w wyniku rozliczenia rocznego ustalona została niedopłata podatku.

PIT-11A dostaną podatnicy z nadpłatą podatku dochodowego. Zwrot z tytułu nadpłaty podatku dostaną bezpośrednio z urzędu skarbowego.
Jeżeli świadczeniobiorca nie otrzymywał innych dochodów i nie korzysta z odliczeń - nie musi składać zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowuje wszystkim podatnikom zeznania podatkowe i od 15 lutego udostępnia je w wersji elektronicznej w aplikacji e-Deklaracje dostępnej na stronie podatki.gov.pl.
Zwrot nadpłaty nastąpi w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego drogę elektroniczną. Jeśli złożymy tradycyjne zeznanie papierowe urząd na zwrot ma 90 dni.
PIT-11A to także informacja o dochodach dotycząca osób, które pobierały inne niż wymienione powyżej świadczenia z ZUS (zasiłki chorobowe, macierzyńskie) i tych, które w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS. Deklaracje te otrzymają również m.in. osoby, które złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem albo też złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej czy wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A.

PIT-11 otrzymają z kolei osoby, które pobrały w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody.

Zwrot podatku

Co zrobić by odzyskać nadpłacony podatek? Wyjaśnia to Bartosz Stróżyński, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy:
- Emerytom, którzy z ZUS dostaną PIT-11A Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotuje zeznania podatkowe i udostępni je w wersji elektronicznej, czyli emeryci/renciści nie będą musieli sami składać rozliczeń. Taka konieczność wystąpi tylko, jeżeli będą chcieli skorzystać z odliczeń, np. z ulgi rehabilitacyjnej albo oprócz emerytury/renty uzyskiwali opodatkowane dochody, nie rozliczane przez płatników, czyli np. z działalności gospodarczej. W takich przypadkach mogą to zrobić przez modyfikację zeznania przygotowanego elektronicznie przez KAS lub składając samemu zeznanie elektronicznie lub papierowo.

Nadpłata zwracana jest:

  • na rachunek wskazany przez podatnika
  • pocztą (wtedy potrącane są koszty zwrotu)
  • można też zażądać zwrotu w kasie urzędu skarbowego.

- Nadpłata, której wysokość nie przekracza 23,20 zł - jeśli nie wskazano rachunku bankowego - zwracana jest wyłącznie w kasie urzędu skarbowego - podkreśla Bartosz Stróżyński. -
Kto chce odebrać pieniądze w kasie urzędu powinien wcześniej telefonicznie umówić się na konkretny termin.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wideo
Wróć na pomorska.pl Gazeta Pomorska