Pięciu przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego ubiega się o pozyskanie dofinansowania na projekty z zakresu ochrony własności przemysłowej. Ogłoszony przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji konkurs „Bon na patent” tym razem cieszył się większym zainteresowaniem niż poprzednie nabory w tej dziedzinie. Już niedługo dowiemy się, które przedsięwzięcia otrzymają wsparcie w ramach realizowanego przez KPAI projektu grantowego „Fundusz Badań i Wdrożeń”.

Przedsiębiorcy z Bydgoszczy i Torunia złożyli łącznie sześć wniosków o dofinansowanie bardzo ciekawych i wartościowych przedsięwzięć, których realizacja może przyczynić się do wzrostu innowacyjności województwa kujawsko-pomorskiego i rozwoju gospodarczego całego regionu.

Przedsiębiorco, weź udział w darmowych szkoleniach w Bydgoszczy [lista]

Stawka, o którą grają wnioskodawcy jest niebagatelna: w puli ponad 2,5 miliona złotych do wykorzystania. Nie dziwi więc pomysłowość kujawsko-pomorskich przedsiębiorców, którzy starają się o dofinansowanie ochrony swoich przedsięwzięć w takich branżach jak produkcja specjalistycznych urządzeń medycznych, tworzenie nowatorskich informatycznych systemów obliczeniowych, czy ornamentyka artykułów dekoracyjnych.

Trud może się opłacać

- Patenty, wzory przemysłowe i wzory użytkowe mają coraz większe znaczenie dla budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorców na rynkach krajowych, europejskich i globalnych. Działanie uruchomione przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacyjności, dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 ma na celu ułatwienie im dostępu do środków europejskich, które pozwolą sfinansować koszty związane z wydatkami na dokonanie stosownych zgłoszeń do krajowych i międzynarodowych instytucji zajmujących się ochroną własności intelektualnej i przemysłowej – mówi dr Przemysław Osóbka, menedżer odpowiedzialny w Kujawsko – Pomorskiej Agencji Innowacji m.in. za konkurs „Bon na patent”.

Trud włożony przez przedsiębiorców w przygotowanie odpowiednich wniosków może się opłacać, ponieważ maksymalne okresy ochrony udzielane choćby tylko przez Urząd Patentowy RP wynoszą od 10 lat w przypadku wzoru użytkowego, do nawet 25 lat w przypadku wzoru przemysłowego. Dla przedsiębiorcy planującego swoją działalność strategicznie, to czas, w którym uzyskana ochrona daje szanse na dalszy rozwój i zabezpiecza przed ewentualną kradzieżą dóbr intelektualnych.

Niepełnosprawność nie musi ograniczać. „Sięgnij po sukces” 11 maja w Bydgoszczy

Przygotowanie wniosków o dofinansowanie w ramach „Bonu na patent” nie jest szczególnie wymagające, dlatego KPAI już teraz planuje ogłoszenie kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie.

Będą zachęcać przedsiębiorców spoza Bydgoszczy i Torunia

- W sposób szczególny będziemy zachęcać do udziału w nim przedsiębiorców spoza dwóch największych miast naszego województwa, aby innowacyjność i rozwój stały się rzeczywistym udziałem całego regionu Kujaw i Pomorza – mówi prezes KPAI Maciej Krużewski.

Konsekwencja z jaką Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji podejmuje już od kilku lat działania z tego zakresu może przynieść wymierne efekty w postaci zwiększenia ilości dokonywanych zgłoszeń patentowych oraz zgłoszeń wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych, co niewątpliwie poprawi konkurencyjność gospodarki regionu.

Kujawsko-pomorskie firmy otrzymają dotacje na innowacje [Waran, Maltex, Amimed, Totem.com.pl]