Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Kierowcy łamią przepisy na potęgę! Oto taryfikator policyjnych mandatów w ruchu drogowym

Marek Weckwerth
Marek Weckwerth
Aktualny taryfikator policyjnych mandatów obowiązuje od początku 2022 roku. Sprawdźcie, by przekonać się, że żartów nie ma - za wykroczenia drogowe można zapłacić naprawdę dużo.
Aktualny taryfikator policyjnych mandatów obowiązuje od początku 2022 roku. Sprawdźcie, by przekonać się, że żartów nie ma - za wykroczenia drogowe można zapłacić naprawdę dużo. KMP Bydgoszcz
Gołym okiem widać, jak wielu kierowców za nic ma przepisy - łamią je na potęgę. Robią to, mimo że mandaty za niektóre wykroczenia są naprawdę słone. Dokładnie przeanalizowaliśmy taryfikator policyjnych mandatów, by uświadomić zmotoryzowanym, że naruszanie przepisów nie ma sensu.

Takie zachowania to przede wszystkim zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które w naszym kraju wyjątkowo często kończy się wypadkami i niepotrzebnymi ofiarami. Ale to także naruszenie kultury i brak szacunku dla tych uczestników ruchu drogowego, którzy najlepszych zasad dochowują. Ci zastanawiają się: dlaczego ja mogę jechać zgodnie z przepisami, a ktoś inny nie?

Policjanci od lat przekonują, że do świadomości najlepiej przemawiają kary finansowe. Te zdecydowanie wzrosły od 1 stycznia 2022 roku – maksymalny jednorazowy mandat wzrósł z 500 zł do 5 000, zaś przy zbiegu kilku wykroczeń z 1000 do 6 000 tysięcy. Maksymalna grzywna wymierzana przez sąd za wykroczenia drogowe wzrosła z 5 000 zł do 30 000.

Wszystko jest jasno określone

- Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przygotowała aktualizację folderu informacyjnego "Przepis na... bezpieczeństwo w ruchu drogowym". Opracowanie to pozwala w prosty i przejrzysty sposób uzyskać wiedzę o obowiązujących regulacjach prawnych, jak być widocznym na drodze, a także o podstawowych zasadach udzielania pierwszej pomocy – proponuje Dariusz Klimczak, minister infrastruktury, przewodniczący Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W Polsce wysokość grzywien jest prawnie określona. Mandat karny należy opłacić w terminie 7 dni, np. przelewem bankowym. Jeżeli funkcjonariusz nakładający mandat karny dysponuje terminalem płatniczym, wówczas można zapłacić kartą płatniczą.

Cudzoziemcy płacą grzywnę (w złotych polskich) policjantowi, po wypisaniu i wręczeniu przez niego mandatu, w wysokości uwidocznionej na dokumencie.

Nie warto ryzykować. Takie są teraz stawki!

Oto niektóre z wykroczeń karanych grzywnami (umieszczony przy kwocie ukośnik ("/") oznacza mandat nakładany w warunkach recydywy, tj. gdy wykroczenie popełniono przed upływem 2 lat od poprzedniego.

 • Przewożenie dziecka w pojeździe poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniem przytrzymują - cym dla dzieci: 300 zł
 • Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy: 100 zł
 • Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa: 100 zł
 • Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji: 300 zł za każdą osobę ponad określoną liczbę, nie wyższa niż 3000 zł
 • Przewożenie osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu: 300 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, nie wyższa niż 3000 zł
 • Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem: 500 zł

To też może Cię zainteresować

 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości: do 10 km/h-50 zł, o 11-15 km/h 100 zł, o 16-20 km/h 200 zł, o 21-25 km/h 300 zł, o 26-30 km/h 400 zł, o 31-40 km/h 800/ 1600 zł, o 41-50 km/h 1000/ 2000 zł, o 51-60 km/h 1500/ 3000 zł, o 61-70 km/h 2000/ 4000 zł, o 71 km/h i więcej 2500/ 5000 zł
 • Kierowca, który w obszarze zabudowanym przekroczy dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/ h, jego uprawnienia są zawieszone na 3 miesiące. Jeżeli okaże się, że osoba, której zatrzymano prawo jazdy w dalszym ciągu prowadzi pojazd, wówczas odpowiada za prowadzenie pojazdu mechanicznego jako osoba niemająca do tego uprawnienia i podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 zł oraz zakazowi prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat.
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem mechanicznym pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście: 1500/ 3000 zł
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem mechanicznym, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża: 1500/3000 zł
 • Niezatrzymanie pojazdu przez kierującego pojazdem mechanicznym w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej: 1500/3000 zł
 • Wyprzedzanie pojazdu przez kierującego pojazdem mechanicznym na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany lub bezpośrednio przed tym przejściem: 1500/3000 zł
 • Omijanie pojazdu przez kierującego pojazdem mechanicznym, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu: 1500/3000 zł
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu jazdy wzdłuż po drodze dla pieszych lub przejściu dla pieszych: 1500/3000 zł
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem mechanicznym przy przejeżdżaniu przez drogę dla pieszych lub drogę dla pieszych i rowerów albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni: 1500/3000 zł
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem mechanicznym podczas włączania się do ruchu: 1500/3000 zł
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem mechanicznym: 1500/3000 zł
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem mechanicznym w strefie zamieszkania: 1500/3000 zł
 • Naruszenie przez kierującego zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez innych kierowców - "korytarza życia": 500-2500 zł
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu lub wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony: 1000/2000 zł
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem ciężarowym zakazu wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku ruchu, chyba że pojazd ten porusza się z prędkością znacznie mniejszą od dopuszczalnej dla pojazdów kategorii N2 lub N3 obowiązującej na danej drodze: 1000 zł
 • Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu: 300 zł
 • Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym: 350 zł
 • Jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub ze znaków drogowych: 2000 zł
 • Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innym miejscu, niż wyznaczone w tym celu: 300 zł
 • Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka: 2500 zł
 • Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny (np. rowerem, e-hulajnogą) przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu: 2500 zł
 • Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu (0,2-0,5 promila) lub podobnie działającego środka: 1000 zł
 • Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem: 500 zł
 • Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jeśli następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia przez: kierującego pojazdem mechanicznym (1500 zł/ 3000 zł), uczestnika ruchu lub inną osobę znajdującą się na drodze, z wyjątkiem kierującego pojazdem mechanicznym (kwota mandatu przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 1000, jednak nie niższa niż 1500 zł)
 • Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudniać: 200-400 zł
 • Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu: 300 zł
 • Zakrywanie tablic rejestracyjnych: 500 zł
 • Parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych: 800 zł
 • Przejazd przez skrzyżowanie na czerwonym świetle: 500 zł
 • Kierowanie pojazdem innym niż mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze nagany albo karze grzywny do 1500 zł orzeczonej w postępowaniu sądowym lub 200 zł w postępowaniu mandatowym
 • Tamowanie lub utrudnianie ruchu poprzez, np. uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym: kwota mandatu karnego nie niższa niż 500 zł
 • Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne: 200 zł.

RPO upomina się o możliwość wznawiania postępowania mandatowego

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nowelizacją Kodeksu postępowania ws. o wykroczenia i zapewne weźmie pod uwagę postulat Rzecznika Praw Obywatelskich, który przekonuje, że nawet przyjęcie przez kierowcę od policji mandatu, nie powinno blokować możliwości złożenia odwołania.

Taka droga otwierałaby się, gdy w związku z nałożeniem mandatu dopuszczono się czynu zabronionego mającego wpływ na postępowanie lub po uprawomocnieniu się mandatu ujawnią się nowe dowody, że ukarany nie popełnił czynu.
Resort sprawiedliwości dostrzega konieczność zmian w tym zakresie.

od 7 lat
Wideo

Jak głosujemy w II turze wyborów samorządowych

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na pomorska.pl Gazeta Pomorska