Dzięki projektowi zrealizowano 124 przedsięwzięcia badawcze.

Voucher badawczy był realizowany przez  Pracodawców Pomorza i Kujaw, Związek Pracodawców w partnerstwie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego SA., Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Bydgoszczy, Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. 

Pomógł sfinansować 124 przedsięwzięcia badawcze. W ramach projektu przewidziane były następujące formy wsparcia dla wnioskodawców: 
voucher badawczy indywidualny - przeznaczony na realizację przedsięwzięcia badawczego - na zainicjowanie lub kontynuację współpracy z jednostką naukową przez zakup usługi badawczo-rozwojowej; 

voucher na zainicjowanie współpracy wynosił do 40 tys. zł; 

Voucher na kontynuację współpracy wynosił do 80 tys. zł -  wnioskodawca mógł korzystać z vouchera badawczego indywidualnego na zainicjowanie współpracy z jednostką naukową tylko jednokrotnie, natomiast na kontynuację współpracy z jednostką naukową wielokrotnie, ale nie częściej niż jeden raz na konkurs. 

Voucher badawczy kooperacyjny - przeznaczony  na przedsięwzięcie badawcze  realizowane w kooperacji z innymi przedsiębiorstwami. Voucher kooperacyjny finansował przedsięwzięcia badawcze partnerskie określone wnioskiem złożonym wspólnie przez minimum 3 niezależnych przedsiębiorców. Działały wspólnie w ramach klastra lub innej prawnie dopuszczalnej formy powiązania kooperacyjnego. Wielkość wsparcia wynosiła do 400 tys. zł.