MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Oto nowe Turystyczne Skarby Małopolski. Odkryto je podczas II Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki w Zakopanem

Marek Długopolski
Marek Długopolski
Wideo
od 16 lat
Sułoszowa wśród „Miejsc z klimatem”, Babiogórska Jesień w kategorii „Dzieje się”, Babia Góra Trails jako „Najciekawszy szlak turystyczny”, Tarninowe Wzgórze w „Sielskich klimatach”, Krzyż w Krzeczowie jako „Unikatowa atrakcja turystyczna”, a Willa Poprad w kategorii „W gościnie” – oto nowe Turystyczne Skarby Małopolski. Odkryto je 27 września podczas II Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki w Zakopanem. Od teraz wszyscy możemy się cieszyć wspaniałymi perłami i diamentami!
Sułoszowa zwyciężyła w kategorii "Miejsce z klimatem – miejscowość lub gmina turystyczna". Oto jeden z nowych Turystycznych Skarbów
Sułoszowa zwyciężyła w kategorii "Miejsce z klimatem – miejscowość lub gmina turystyczna". Oto jeden z nowych Turystycznych Skarbów Małopolski Janusz Gawron / MOT

Światowy Dzień Turystyki

- Jesteśmy jedną wielką turystyczną rodziną. I jak na dobrą rodzinę przystało jesteśmy nie tylko gościnni, ale potrafimy też, jak nikt inny, zrozumieć drugiego człowieka. Wszystko po to, aby spełnić jego najskrytsze oczekiwania, aby czuł się u nas jak u siebie w domu – tak Andrzej Gut-Mostowy, wiceminister sportu i turystyki rozpoczął uroczystą galę z okazji obchodów Światowego Dnia Turystyki, obchodzonego w tym roku pod hasłem „Turystyka i zielone inwestycje”. 27 września były więc idealnym dniem by uhonorować najlepszych odznaczeniami ministerialnymi i samorządowymi oraz specjalnymi adresami dla najbardziej zasłużonych w branży turystycznej.

Jaka jest zatem kondycja polskiej turystyki. Okazuje się, że bardzo dobra. Turystyka krajowa już w minionym roku powróciła bowiem do wyników znanych sprzed pandemii, a nawet niekiedy je przekroczyła. - Natomiast ten rok jest niesamowity, jeśli chodzi o liczbę turystów, którzy przybywają do Polski ze Słowacji, Litwy, Łotwy, a także Czech. W Polsce wzrosty sięgają od kilkudziesięciu do nawet stu procent, w Małopolsce są jeszcze wyższe – dodał wiceminister.

Nasz kraj stał się ważnym krajem docelowym nie tylko dla turystów z państw z nami sąsiadujących, ale również dalekich krajów europejskich, np. Hiszpanii czy Włoch, a nawet Bliskiego Wschodu.

Dlaczego tak się dzieje? Okazuje się, że Polska wciąż jest krajem stosunkowo tanim, ale co ważniejsze bardzo bezpiecznym. Wzbudziliśmy też zainteresowanie i zaufanie naszą bezprecedensową pomocą uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy. - Wielkim atutem polskiej turystyki jest również nasza polska gościnność – podkreślił Andrzej Gut-Mostowy.

Małopolska żyje turystyką i z turystyki

- Systematycznie każdego roku przyjmujemy i obsługujemy około 18 milionów gości. To wszystko generuje ponad 11 miliardów złotych wpływów do gospodarki regionalnej i sprawia, że turystyka jest jedną ze strategicznych gałęzi rozwoju regionalnego - przypomniał podczas gali Witold Kozłowski, marszałek Województwa Małopolskiego.

- Ten rozwój i wzrost jest wynikiem zbiorowej inwencji i wielkiej pracowitości ludzi związanych - często przez całe życie – z turystyką i malowniczym rodzinnym regionem, jakim jest Małopolska. To właśnie Państwo, jako wybitni przedstawiciele naszego sektora, jesteście motorem jego rozwoju – zaznaczyła Iwona Gibas z zarządu Województwa Małopolskiego.

W 2022 roku wpływy z turystyki wyniosły w Małopolsce, jak już wspomnieliśmy, ponad 11 miliardów złotych. W minionym roku nasz region odwiedziło ponad 16 milionów gości.

- Konsekwentnie więc odrabiamy straty. Teraz potrzebna nam jest jednak wizja i rozmach. Musimy pokazać swoją siłę i talent. Musimy pokazać piękno naszej Ojczyzny. I tak właśnie robimy – zapewniła Iwona Gibas. - Jako samorząd regionu podejmujemy wszelkie działania, aby zbliżyć wielkość ruchu turystycznego do poziomu sprzed 2019 roku, czyli blisko 18 milionów odwiedzających. Mamy jednak większe ambicje. Dlatego już teraz realizujemy szeroką kampanię promocyjną w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Skandynawii, mającą na celu odbudowę przyjazdów turystycznych do Krakowa i Małopolski w ramach projektu „Małopolska cel podróży”, realizowanego we współpracy z Małopolską Organizacją Turystyczną i Miastem Kraków. O urokach naszego regionu, na niespotykaną wcześniej skalę, przypominamy również na rynku krajowym realizując kampanię „Daj się ugościć w Małopolsce”.

Przy tej okazji przypomniano wielką rolę jaką w rozwoju krakowskiej i małopolskiej turystyki pełnią Kraków Airport, koleje, w tym Koleje Małopolskie, Małopolska Organizacja Turystyczna, a także branża turystyczna.

Światowy Dzień Turystyki był również wyjątkową okazją, by najlepszych nagrodzić za wyjątkową pracę i oddanie polskiej turystyce. Specjalymi odznakami honorowymi ministra „Za zasługi dla turystyki” wyróżniono 6 osób. Oto uzasadnienie ich przyznania.

 • Michał Andrzej Fijoł, prezes Zarządu PLL LOT.
  LOT, nowoczesny przewoźnik odgrywający niebagatelną rolę w rozwoju polskiej turystyki krajowej i zagranicznej, łączy Europę Środkową i Wschodnią z całym światem. W 2022 r. PLL LOT obsłużył w polskich portach lotniczych w krajowym i międzynarodowym ruchu regularnym 8,5 mln pasażerów, konsekwentnie wzmacniając tym samym pozycję czołowego przewoźnika na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Michał Fijoł to menedżer z dużym międzynarodowym doświadczeniem. Z firmą związany jest od stycznia 2016 r., inicjując najważniejsze decyzje w ramach rozwoju Polskich Linii Lotniczych.
 • Nikolay Kostov, radca w ambasadzie Republiki Bułgarii.
  Od lat 90-tych XX wieku działa na rzecz rozwoju współpracy turystycznej między Bułgarią a Polską. Pracując w ambasadzie od 2003 r., ostatnio pełniąc funkcję kierownika Narodowego Przedstawicielstwa Turystycznego, jest inicjatorem i współorganizatorem licznych spotkań polskich i bułgarskich ekspertów turystyki, oficjalnych wizyt ministrów turystyki w Polsce i Bułgarii oraz spotkań polskiego i bułgarskiego biznesu turystycznego. W 2022 roku znalazł się wśród 100 najważniejszych osób polskiej turystyki.
 • Daniel Jan Puciato, wykładowca, doktor ekonomii, nauk o zarządzaniu i jakości oraz doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej.
  Jego prace naukowe oraz ekspertyzy stanowią wartościowe źródło wiedzy dla całego sektora turystycznego, a zaangażowanie w edukację przyczynia się do kształcenia kolejnych pokoleń profesjonalistów, gotowych sprostać wymaganiom dynamicznego rynku turystycznego. Jest członkiem Rady Ekspertów ds. Turystyki przy ministrze sportu i turystyki.
 • Rafał Piotr Szkaradziński, wójt gminy Szaflary.
  Z jego inicjatywy jest wykonywany najgłębszy na świecie geotermalny odwiert badawczo-eksploatacyjny o planowanej głębokości 7 km. Gmina Szaflary realizując tę inwestycję dąży do niezależności energetycznej, a także do zwiększenia atrakcyjności turystycznej. Kolejną ważną inwestycją, która jest w trakcie realizacji to budowa parku historyczno-przyrodniczo-kulturowego wraz z odbudową zabytkowej Wikarówki. Inwestycje te w znacznym stopniu przyczynią się do poprawy atrakcyjności turystycznej gminy Szaflary. Rafał Szkaradziński to również główny inicjator Podhalańskiej Kolei Regionalnej, a gmina Szaflary była jednym z partnerów powstania szlaku wokół Tatr, który stanowi sieć transgranicznych ścieżek rowerowych na terenie Polski i Słowacji.
 • Artur Czernecki, działacz społeczny i samorządowy z Nowego Sącza.
  Jako prezes Stowarzyszenia Beskidzkie Więzi od lat propaguje rozwój turystyki na Ziemi Sądeckiej. Jest również wiceprzewodniczącym Rady Miasta Nowego Sącza i w ramach tej działalności stara się nieść pomoc wszystkim zgłaszającym się do niego organizacjom turystycznym. Systematycznie organizuje też wyjazdy turystyczne dla mieszkańców Ziemi Sądeckiej, których celem jest poznawanie Polski.
 • Tomasz Edward Rosset, od lat 80. XX wieku działa na rzecz turystyki przyjazdowej do Polski.
  Był m.in. zaangażowany w reaktywację i rozbudowę portu lotniczego w Łodzi. Pełniąc funkcję sekretarza generalnego Polskiej Izby Turystyki uczestniczył w procesach legislacyjnych w turystyce.

Prestiżowe dyplomy od marszałka Małopolski

- Wyróżnienia te trafią do osób wyjątkowych. Takich, dla których turystyka to pasja, a praca na rzecz jej rozwoju oraz promocji to przyjemność – mówił Witold Kozłowski, marszałek Małopolski. Parę chwil później nastąpiło uroczyste wręczenie prestiżowych Dyplomów Marszałka Województwa Małopolskiego „Za wkład w rozwój i promocję turystyki w Małopolsce”.

W tym roku marszałek Małopolski przyznał 9 specjalnych wyróżnień. Oto uhonorowani oraz laudacje.

 • Ksiądz Zbigniew Pytel.
  Miłośnik gór, przewodnik tatrzański, publicysta, artysta-fotografik. Członek Klubu wysokogórskiego w Krakowie oraz Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddział w Chrzanowie. Wytrwałą pracą stworzył wybitne oraz uznane dzieła publicystyczne i fotografie artystyczne promujące Małopolskę, w szczególności Podhale, Zakopane i Tatry w tym m.in. Witkiewiczowską architekturę sakralną, Góry Mistyczne, Wielką Księgę Tatr, czy Pejzaże tatrzańskie.
 • Ewa Surowiak.
  Związana z turystyką od ponad 30 lat. Działa społecznie jako przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Nowosądeckiej Izby Turystyki oraz w Stowarzyszeniu Viva Espana. Od 2009 roku kieruje nowosądeckim oddziałem TEB Edukacja, który zajmuje się organizacją kształcenia zawodowego m.in. kadr dla turystyki. Od lat zaangażowana jest w działalność Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku.
 • Wojciech Skruch.
  Prawnik i ekonomista, specjalista w zakresie finansów i pozyskiwania środków unijnych. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów z zakresu infrastruktury drogowej, sportowej czy turystycznej. Od wielu lat wspiera inicjatywy związane z rozwojem turystyki w Małopolsce w tym m.in. budowę Przyrodniczo-Edukacyjnej Ścieżki w Koronach Drzew wraz z Edukacyjnym Szlakiem Nietoperzowym w Ciężkowicach
 • Grzegorz Biedroń.
  Przewodnik beskidzki, wieloletni pilot wycieczek, miłośnik gór – zwłaszcza Beskidów i Tatr. Prezes Uzdrowiska Krynica-Żegiestów w latach 2016-2018. Od stycznia 2019 roku prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Jako prezes MOT walczy o ochronę interesów branży turystycznej. Do jego działań można zaliczyć współpracę z wieloma instytucjami państwowymi i podmiotami związanymi z usługami turystycznymi, takimi jak: Polska Organizacja Turystyczna, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Zabiega na forum międzynarodowym i w Polsce o to, by turystyka była traktowana jako istotny dla budżetu państwa sektor gospodarki.
 • Radosław Włoszek.
  Prezes Kraków Airport od 2016 roku. Obecnie także prezes Związku Regionalnych Portów Lotniczych. Doświadczony menedżer. Jako prezes lotniska walczy o rozbudowę portu lotniczego i stworzenie w Krakowie strategicznego centrum komunikacyjnego. Dzięki jego działaniom krakowski port lotniczy obsługuje rocznie ponad 7,5 mln. Pasażerów, a siatka połączeń lotniczych wynosi już ponad 150 regularnych tras.
 • Daniel Pitrus.
  Doświadczony menedżer z ponad 15-letnią praktyką w zarządzaniu polskimi i międzynarodowymi spółkami. Od 2016 r. jest członek zarządu ds. finansowych Polskich Kolei Linowych, a od 2019 r. prezesem zarządu PKL. Zaangażowany w rozwój turystyki górskiej. Miłośnik gór i ich ambasador.
 • Dr hab. Andrzej Betlej.
  Absolwent historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii Sztuki UJ, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu. Za jego kadencji w Zamku Królewskim przywrócono ekspozycję namiotów tureckich (2020 r.), otworzoną wielką wystawę „Wszystkie arrasy króla. Powroty 2021–1961–1921” (2021 r.), oraz otworzono nową stałą ekspozycję Skarbca Koronnego (2022 r.). W roku bieżącym, dzięki jego poparciu Zamek królewski otworzył się również na wydarzenia kulturalno-turystyczne w tym pokaz plenerowy musicalu „Kopernik” - najnowszą realizację Opery Krakowskiej - przed szerszą publicznością, która wpisała się w obchody 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.
 • Justyna Dziedzic.
  Dyrektor marketingu i sprzedaży Energylandii Parku Rollercoasterów nr 1 w Europie. Jest doświadczonym managerem oraz ekspertem w obszarze turystycznego Real Time Marketingu, który jest tak cenny w dzisiejszych realiach. Mimo młodego wieku z branżą parków rozrywki związana jest od 14 lat. Swoje pierwsze kroki stawiała w 2009 roku w tematycznych parkach Zatorland, gdzie później pełniła funkcję zastępcy dyrektora Parku, była także brand managerem Śląskiego Wesołego Miasteczka z ramienia Tatry Mountain Resort. W 2015 roku na stałe związała się z Parkiem Rozrywki Energylandia, największym w Polsce tego typu parkiem rozrywki. Zarządza polityką sprzedaży oraz odpowiada za kreowanie strategii marketingowej.
 • Marcin Szymoniak.
  Absolwent historii UJ, od 2009 r. licencjonowany przewodnik miejski po Krakowie działający pod szyldem Szalony Przewodnik. Prowadzi autorskie szkolenia dla studentów z Wydziału Polonistyki UJ w ramach cyklu „Kraków w warsztacie kulturowym polonisty”. Promuje historię i sztukę Krakowa oraz Małopolski w ogólnopolskich mediach. Autor artykułów naukowych z zakresu historii Kościoła w Małopolsce.

Nowe Turystyczne Skarby Małopolski

- Turystyka jest jednym z najważniejszych skarbów Małopolski. Dzisiaj chcemy docenić tych wszystkich, którzy dbają o promocję naszego regionu poprzez różnego rodzaju aktywności turystyczne, atrakcje i ciekawe projekty – podkreśliła Iwona Gibas. Chwilę później poznaliśmy nowe „Turystyczne Skarby Małopolski”.

To już V edycja prestiżowego konkursu, prowadzonego przez Samorząd Województwa Małopolskiego oraz Małopolską Organizację Turystyczną. To perły i diamenty, które podbiły Państwa serca, atrakcje turystyczne, na które wsparliście swoimi głosami. Głosować można było w aż sześciu kategoriach: Najciekawszy szlak turystyczny, Dzieje się – wyjątkowe wydarzenie turystyczne, Sielskie klimaty – wypoczynek blisko natury, W gościnie – oferta kulinarna, Unikatowa atrakcja turystyczna oraz Miejsce z klimatem – miejscowość lub gmina turystyczna.

Oto przed nami diamenty i perły turystyczne, które od 27 września wzbogaciły imponujący skarbiec Małopolski.

Najciekawszy szlak turystyczny

W tej kategorii brane były pod uwagę wytyczone i oznakowane trasy turystyczne. Kandydatów powinna zaś wyróżniać m.in. tematyka szlaku, malowniczość lub oryginalność trasy, dobre oznakowanie i poprowadzenie w terenie, a także obecność infrastruktury turystycznej.

Laureat:

Babia Góra Trails
To raj dla rowerzystów! Kompleks składa się z 14,5 km tras podjazdowych i zjazdowych, o różnym stopniu trudności, które umożliwiają rowerową rekreację w masywie Mosornego Gronia. Trasy znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie kolei krzesełkowej Mosorny Groń.

Wyróżnienia:

Velo Przemsza
Velo Przemsza to nowa trasa pieszo-rowerowa łącząca główne atrakcje powiatu olkuskiego. Jadąc nią dotrzemy na Pustynię Błędowską, zamek Rabsztyn oraz Zalew Wolbromski. Trasa wije się malowniczymi lasami docierając do uroczych stawów, by w głównych odcinkach umożliwiać podziwianie panoramy Pustyni Błędowskiej i Zalewu Wolbromskiego.

Małe Pieniny
Wycieczka na najwyższy szczyt Pienin przez Palenicę, Wysoki Wierch i Wąwóz Homole należy do najciekawszych tras turystycznych w Małych Pieninach. Rozległe widoki na Pieniny, Beskid Sądecki, Gorce, Tatry i góry słowackie zachwycą każdego. To jeden z najbardziej malowniczych szlaków turystycznych w Polsce.

Dzieje się – wyjątkowe wydarzenie turystyczne

W tej kategorii brano pod uwagę wydarzenia i imprezy odbywające się cyklicznie na terenie Małopolski, np. święta tematyczne, festyny, koncerty, festiwale, rajdy turystyczne, spływy kajakowe, imprezy sportowe, imprezy kulturalne... Szczególnie oceniano m.in. wyjątkowość przedsięwzięcia oraz jakość jego organizacji.

Laureat:

Babiogórska Jesień
Babiogórska Jesień to największe święto Górali Babiogórskich, cechujące się czystością formy i zakorzenieniem w regionalnych tradycjach ludowych. Babia Góra, ruch wołoski, zawirowania historii, mniejszości narodowe i etniczne przebywające w regionie, to wszystko wpływa na kształtowanie przestrzeni festiwalowej.

Wyróżnienia:

Małopolska Tour
Małopolska Tour to jedno z największych rodzinnych wydarzeń rowerowych w Polsce, które z inicjatywy Województwa Małopolskiego odbywa się nieprzerwanie od 2017 r. i gromadzi tysiące rowerzystów! Jest to święto pasjonatów i amatorów „dwóch kółek”. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich - bez względu na wiek i poziom doświadczenia rowerowego. Imprezę tradycyjnie rozpoczyna rodzinny rajd rowerowy, którego główną ideą jest pokonanie, wspólnie z najbliższymi, jednej z kilku świetnie przygotowanych tras rowerowych.

Ogólnopolski Spływ Kajakowy Doliną Rzeki Dłubni „Dłubnia wciąga”
W pierwszy weekend września miłośnicy kajaków napływają do Iwanowic, by wziąć udział w fantastycznej imprezie kajakowej. Do wyboru są dwie trasy: dla zaprawionych kajakarzy, jak również dla rodzin z dziećmi. Spływy odbywają się w sobotę oraz niedzielę. Wydarzeniu towarzyszy m.in. wspólne grillowanie, atrakcje dla dzieci, wystawa produktów lokalnych przedsiębiorców.

Sielskie klimaty – wypoczynek blisko natury

Poszukiwano takich miejsc, które oferują turystom wypoczynek z dala od miejskiego zgiełku i codziennej pracy, w otoczeniu przyrody, np. gospodarstw agroturystycznych, pokoi gościnnych, pensjonatów. Odkryto zaś miejsca wyjątkowe pod względem wystroju, a także zapewniające poczucie bezpieczeństwa i komfortu.

Laureat:

Tarninowe Wzgórze
Dom z klimatem położony na uboczu, z dala od sąsiadów. Goście mogą skorzystać z ruskiej bani w lesie, sauny nad rzeką, w której prowadzone są noce saunowe z aromaterapią, ale też wypożyczalni rowerów czy wypoczynku nad rzeką. Wokół słychać tylko śpiew ptaków i szum rzeki, a także pobliskiego małego wodospadu. Gościom są serwowane posiłki na bazie produktów od pobliskich gospodarzy: sery, jajka, mleko, masło.

Wyróżnienia:

Domki Drewniane Sielska Dolina w Pieninach
W pełni ekologiczne gospodarstwo agroturystyczne, na które składają się trzy całoroczne drewniane domki oraz infrastruktura pomocnicza: wypożyczalnia rowerów, nart zjazdowych i biegowych, snowboardów. Jest też bardzo duży plac zabaw dla dzieci, drzewa i krzewy owocowe, eko-ogródek (warzywa, zioła), szklarnia, wszystko podlewane w 100% wodą deszczową. Obiekt korzysta z instalacji fotowoltaicznej, należy też do Miejsc Przyjaznych Rowerzystom.

Schronisko PTTK Kudłacze
Schronisko PTTK Kudłacze położone jest na wysokości 730 m n.p.m., w Pasmie Lubomira i Łysiny Beskidu Średniego (Myślenickiego), około 8 km na południowy wschód od Myślenic. Do dyspozycji gości jest 37 miejsc noclegowych. Przy schronisku jest też pole namiotowe. Kudłacze to jedyne schronisko górskie, do którego można w jeden dzień dojść z Krakowa.

W gościnie – oferta kulinarna

W tym przypadku brano pod uwagę obiekty gastronomiczne, oferujące specjały kuchni lokalnej, przygotowywane na bazie produktów pozyskiwanych od lokalnych wytwórców. Istotna była również estetyka miejsca, jego aranżacja oraz forma serwowania potraw.
Laureat:

Willa Poprad
Restauracja Willi Poprad zachwyca kameralnym wnętrzem i pysznym jedzeniem. Wygodne siedziska i aromatyczna kawa sprawią, że nie chce się jej opuszczać. Kuchnia nawiązuje do okresu międzywojennego, a jednocześnie wykorzystuje najnowsze trendy kulinarne w tym slow food. Szef kuchni serwuje autorskie dania w niebanalnym połączeniu produktów najwyższej jakości, wiele z nich pochodzi od lokalnych dostawców.

Wyróżnienia:

Restauracja Chochołowy Dwór
Restauracja Chochołowy Dwór to miejsce pełne uroku, zachęcające do odpoczynku i skosztowania dań kuchni polskiej i europejskiej. Proponuje dania inspirowane porami roku. Wiosną poleca więc nowalijki, latem lekkie dania z grilla, jesienią smakowane są grzyby i dynia, a zimą specjałem jest gęsina. Restauracja może pochwalić się lepionymi na miejscu tradycyjnymi pierogami.

Karcma u Borzanka
To karczma sięgająca korzeniami XVIII stulecia. Jest to najstarszy w Nowym Targu i okolicy zajazd. Serwuje się tu dania kuchni polskiej, staropolskiej oraz regionalnej. Bogate menu, piękny tradycyjny lokal, ogród, mistrzowie kunsztu kucharskiego, profesjonalna obsługa - to wszystko składa się na niezwykłość tego miejsca.

Unikatowa atrakcja turystyczna

W tej kategorii brane były pod uwagę miejsca lub obiekty przyciągające turystów i wzbudzające ich zainteresowanie. Wśród wyróżnionych atrakcji turystycznych mogły znaleźć się m.in. jaskinie lub góry, ale też światynie, zamki, pałace, ogrody lub parki rozrywki i parki wodne.

Laureat:

Krzyż w Krzeczowie
Krzyż został wzniesiony na wzgórzu Kiecka na wysokości 631 m n.p.m. Stalowa konstrukcja ma 27 metrów wysokości i znajduje się przy nowej trasie S7, czyli popularnej „Zakopiance”. Pod Krzyżem przebiega szlak turystyczny, który prowadzi na Szczebel i Luboń Wielki. Z tego pięknego miejsca roztacza się wspaniały widok na Babią Górę i grań Tatr. Dzięki specjalnemu oświetleniu Krzyż jest widoczny w nocy. Ustawiono go w 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły, św. Jana Pawła II, który wielokrotnie wędrował beskidzkim szlakiem.

Wyróżnienia:

Pustynia Błędowska
Pustynia Błędowska to największy w Polsce obszar lotnych piasków, będący małopolskim fenomenem krajobrazowym i przyrodniczym i jedną z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji Małopolski Zachodniej z flagową inwestycją - Róża Wiatrów. Pustynia oferuje możliwość obcowania z przyrodą i unikatowym ekosystemem obszaru Natura 2000 w cichych i spokojnych spacerach z wykorzystaniem ścieżek dydaktycznych i edukacyjnych w tym popularnej Velo Przemszy, która biegnie brzegiem Pustyni.

Dom Ludowy Bukowina Tatrzańska
Dom Ludowy to największy obiekt drewniany w Polsce. Został wybudowany w latach 1928-1932 w oparciu o założenia stylu witkiewiczowskiego. To miejsce, które sprawia, że każdy czuje tutaj góralską duszę oraz wciąż żywą tradycję Podhala. Przez cały rok odbywają się tu wydarzenia kulturalne np. Małe Bajania, Dziadońcyne Granie, Góralski Karnawał, Sabałowe Bajania. Działają tutaj zespoły regionalne, Szkoła Folkloru i Sztuki Ludowej oraz założony w 1923 roku Regionalny Zespół Teatralny im. Józefa Pitoraka.

Miejsce z klimatem – miejscowość lub gmina turystyczna

W ramach tej kategorii brane były pod uwagę miejscowości oraz gminy odznaczające się m.in. walorami turystycznymi. Kandydaci do głównej nagrody i 100 000 zł - specjalnej nagrody Marszałka Województwa małopolskiego – musieli się wyróżniać wyjątkowością terenu, ciekawym dziedzictwem kulturowym, historycznym, lub przyrodniczym, a także obecnością atrakcji turystycznych, dbałością o estetykę krajobrazu, propozycjami udogodnień dla turystów, a także gościnnością i przychylnością mieszkańców względem turystów.

Zwycięzca:

Sułoszowa
Sułoszowa to malownicza miejscowość położona na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Na jej terenie znajduje się m.in. Zamek Pieskowa Skała, liczne ostańce i skały wapienne, z przepiękną Maczugą Herkulesa. Sułoszowa znana jest też z nietypowego ułożenia pól, które z lotu ptaka urzekają swoim urokiem. Tę jurajską krainę przecinają liczne szlaki rowerowe oraz piesze, w tym najbardziej znane Szlak Orlic Gniazd oraz Velo-Prądnik.

Wyróżnienia:

Gmina Ryglice
Na stokach wzgórz gminy Ryglice na dobre rozgościły się enoturystyczne skarby regionu – winnice, których produkty zyskują coraz większe uznanie smakoszy na całym świecie. W Ryglicach na turystów czeka spichlerz dworski z 1756 r., najstarszy tego typu obiekt w Małopolsce, szlak cmentarzy wojennych, zabytkowe kościoły oraz chronione prawem gatunki roślin i zwierząt.

Gmina Zawoja
Zawoja zawdzięcza swoją sławę położeniu u podnóży „Królowej Beskidu” Babiej Góry. Jest też największą powierzchniowo wsią w Polsce, na której terenie znajduje się też Babiogórski Park Narodowy. Miłośnicy turystyki znajdą tutaj wodospady, jaskinie, skałki, ale także drewnianą zabudowę. Zimą wielbiciele narciarstwa znajdują tu doskonale przygotowane stoki narciarskie i trasy biegowe. Krystalicznie czysta woda pozwala na kąpiele, a zimą zachęca do morsowania. Zawoja zapewnia turystom bogatą ofertę kulturalną, a jej najbardziej rozpoznawalnym festiwalem jest Babiogórska Jesień.

Laureaci oraz wyróżnieni w każdej z konkursowych kategorii zostaną objęci kampanią promocyjną realizowaną przez Małopolską Organizację Turystyczną w roku 2024 r. Laureat I miejsca w kategorii „Miejsce z klimatem – miejscowość lub gmina turystyczna", a więc Sułoszowa, otrzymał w Zakopanem nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego w wysokości 100 000 zł.

- Małopolska to region nie tylko wyjątkowy i piękny, ale także wciąż zaskakujący – tak o nowych Turystycznych Skarbach Małopolski mówi Grzegorz Biedroń, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej. - Odkrywajmy je, bo warto!

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na pomorska.pl Gazeta Pomorska