Poznaj plan najbliższych szkoleń dla mieszkańców i przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego.

Zdobądź dofinansowanie dla miast i osiedli
Spotkania informacyjne programów europejskich dla miast - URBACT III Infoday, Horyzont 2020, Europa dla Obywateli oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędą się w najbliższych dniach w naszym regionie.

Spotkanie odbędzie się w Bydgoszczy 18 marca (w godz. 09.30-14.15) w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Bydgoszczy (ul. Jagiellońska 9, aula - I piętro).

Spotkanie skierowane jest dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania, przedstawicieli miast lub ich dzielnic, obszarów metropolitarnych i aglomeracji, miejskich agencji, władz regionalnych i krajowych.

Spotkanie informacyjne we Włocławku pt. "Podnosimy kompetencje cyfrowe w regionie"
Spotkanie odbędzie się 18 marca (o godz. 12-15), w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich we Włocławku (ul. Bechiego 2, sala 31).

Spotkanie skierowane jest do gmin z województwa kujawsko-pomorskiego, zainteresowanych uzyskaniem wsparcia na realizację szkoleń dla mieszkańców w zakresie kompetencji cyfrowych.

Spotkanie informacyjne w Bydgoszczy pt. „Aktywizacja zawodowa osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego”
Spotkanie odbędzie się 19 marca (w godz. 9-12.30) w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Bydgoszczy (ul. Jagiellońska 9, aula – I piętro).

Spotkanie skierowane jest dla osób w wieku od 18 do 35 lat, mieszkających w województwie kujawsko-pomorskim, które nie pracują i nie uczą się.

Spotkanie informacyjne w Żninie pt.: „Zaplanuj swój rozwój – szkolenia i staże zawodowe dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”
Spotkanie odbędzie się 19 marca w Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie (ul. Śniadeckich 15, w godz. 13-15.45).

Spotkanie skierowane jest do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

Spotkanie informacyjne w Toruniu pt. „Czas na rozwój zawodowy!”
Spotkanie odbędzie się 20 marca, w godz. 10-13 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu (Plac Teatralny 2, patio A - parter).

Spotkanie skierowane jest w szczególności dla osób w wieku od 18 do 35 lat, mieszkających w województwie kujawsko-pomorskim.

Spotkanie informacyjne w Grudziądzu pt. „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim"
Spotkanie odbędzie się 21 marca (w godz. 10-13.30) w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Grudziądzu (budynek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego), ul. Waryńskiego 4, sala B - 25.

Spotkanie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.