W malborskiej firmie Techno-Marine powstaje prom, który będzie kursować między brzegami Wisły na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa. Trwają również przygotowania do przebudowy przyczółków i dróg dojazdowych do przeprawy.

- Przeprawa promowa pomoże skomunikować ważne drogi krajowe nr 10 oraz 80, poprawi dostęp mieszkańców gminy Zławieś Wielka do miejsc pracy na terenie soleckiego parku przemysłowego - wyjaśnia marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki. - Liczymy też, że wpłynie na podniesienie atrakcyjności turystycznej tej części regionu. Samorząd województwa realizuje przedsięwzięcie wspólnie z Solcem Kujawskim, który jest partnerem wiodącym, powiatami bydgoskim, toruńskim oraz gminą Zławieś Wielka

Latem w rejs

Spółka Techno-Marine z Malborka wybuduje prom za 5,9 mln zł. Wszystkie części kadłuba i nadbudówek są już zmontowane. W najbliższych dniach rozpocznie się malowanie (zdjęcia w załączniku – materiały Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy).

Wykonawca przygotowuje się również do instalacji silników oraz innych części wyposażenia. Jednostka powinna być gotowa na przełomie wiosny i lata.

Tego u nas nie było! Przepłyniemy przez Wisłę promem

Prom będzie jednostką boczno-kołową, z dwoma silnikami napędzającymi koła łopatkowe. Na głównym pokładzie znajdzie się miejsce dla 15 samochodów osobowych lub 1 autobusu, 2 busów i 6 samochodów osobowych.

Na dziobie i rufie zamocowane będą klapy wjazdowo-zjazdowe podnoszone siłownikami hydraulicznymi. Na prawej burcie w rejonie śródokręcia usytuowana ma być sterówka, posadowiona nad pokładem w celu zapewnienia dobrej widoczności. Na lewej burcie będą miejsca siedzące dla 42 pasażerów, a na prawej dla 16 osób.

Przyczółki i drogi

Remont dróg dojazdowych do przeprawy oraz modernizację przyczółków wykona wyłonione przetargu konsorcjum firm, którego liderem jest firma Kormost.

Inwestycja jest realizowana w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Zakończyły się już prace projektowe, teraz kompletowane są decyzje i pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia budowy. Wartość zadania to 12,8 mln zł.

Drzewa przy wiślanym promie pójdą pod topór, ale zasadzą nowe

Od strony Solca Kujawskiego droga zostanie wzmocniona na odcinku od ul. Bydgoskiej do przyczółków, a na północnym brzegu od drogi krajowej nr 80 do przyczółków.

Jezdnia będzie miała szerokość 6 metrów, od strony Solca powstanie również chodnik. Trasa będzie dostosowana do przejazdu pojazdów o nacisku do 10 ton na oś. Od strony Czarnowa - na przewężonym przejeździe przez koronę wału, gdzie ulokowane są urządzenia hydrotechniczne, pojawi się wahadłowa sygnalizacja świetlna.

W ramach zadania skorygowana zostanie też geometria skrzyżowań ul. Żeglarskiej z ul. Kościuszki i Bydgoską w Solcu Kujawskim. Przy skrzyżowaniu z drogami krajowymi w Solcu Kujawskim (DK nr 10) oraz Czarnowie (DK nr 80) staną tablice informujące m.in. o czasie oczekiwania na prom.

Istniejące od lat wojskowe przyczółki zostaną rozbudowane, oświetlone oraz wyposażone w monitoring. Przy każdym powstaną dwa stanowiska do przybijania jednostki promowej - takie rozwiązanie uwzględnia wahania poziomu wody w Wiśle. Przy przeprawie funkcjonować będą niewielkie parkingi (dla autokaru i 5 aut osobowych).

Wspólnie dla przeprawy

Zadanie zostało ujęte w Kujawsko-Pomorskim Planie Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej na lata 2014-20. Jest finansowane w oparciu o Regionalny Program Operacyjny. Środki na funkcjonowanie przeprawy oprócz biletów zapewnią wspólnie samorząd województwa oraz powiaty bydgoski, toruński , a także gminy Solec Kujawski i Zławieś Wielka.