Trwają prace nad projektem ustawy, który zmieni obowiązujące od 2 lat przepisy o kształtowaniu ustroju rolnego. Izba rolnicza zgłasza postulat wyłączenia spod ograniczeń siedlisk do 2 ha oraz słabych gleb o takiej samej powierzchni.

Wprowadzone z końcem kwietnia 2016 roku przepisy znacznie ograniczyły możliwości obrotu ziemią rolną. W listopadzie 2017 roku pojawił się projekt ustawy zawierającej zmiany, doprecyzowania. Trwają konsultacje, toczą się prace.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zgłosił 12 kwietnia rozwiązanie, o jakie mają dopominać się gospodarze. Mianowicie KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa o rozważenie wyłączenia spod wymogów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego siedlisk rolniczych do powierzchni 2 ha oraz gruntów klasy V i VI również do powierzchni 2 ha.

KRIR: Do izb rolniczych w całej Polsce wpływają głosy o podniesienie progu ograniczenia zbywania gruntów rolnych szczególnie o słabych glebach, z siedliskami lub o trudnych warunkach gospodarowania.

Izba opiniuje, że zaproponowane w projekcie z 28.03.2018 r. ustawy "rozszerzenie wyłączeń ustawowych poprzez dodanie ogródków przydomowych przynależnych do lokali sprzedawanych z Zasobu WRSP wydaje się dobrym rozwiązaniem, jednak brak jest rozwiązań dotyczących rolników, którzy chcą zbyć swoje siedlisko zajmujący obszar powyżej 0,3 ha do 2 ha".

Zobacz też: Ceny ziemi rolnej 2018. Ile trzeba zapłacić za hektar gruntów w województwach?

Wcześniej (6 kwietnia) zarząd KRIR przekazał do Ministerstwa Rolncitwa i Rozwoju Wsi szereg uwag do projektu ustawy z dnia 28.03.2018 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz zmianie niektórych innych ustaw.

Źródło: KRIR