Piętnastego marca mija termin składania do urzędu marszałkowskiego zbiorczego zestawienia danych o odpadach za 2017 rok. O tym, kto musi złożyć dokumenty, co powinno się w nich znaleźć oraz jakie są kary za ich niezłożenie - mówi Anna Hamrol, specjalista ds. ochrony środowiska.

Kto musi złożyć sprawozdanie o wytwarzanych odpadach?

Zgodnie z przepisami, sprawozdanie musi złożyć każdy przedsiębiorca, który zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadów, ale też każdy, którego działalność polega na wydobywaniu lub gospodarowaniu odpadami. Szczegółowe przepisy dotyczące tego, jakie podmioty są zobowiązane, a jakie zwolnione z tego obowiązku znajdują się w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

Wystarczy jednak, że w firmie powstanie odpad np. pojemnika po tuszu z drukarki, a przedsiębiorca będzie musiał w momencie jego przekazania sporządzić Kartę Przekazania Odpadu oraz złożyć roczne sprawozdanie o masie i rodzaju wytworzonych odpadów.

2. Czym jest Karta Przekazania Odpadów?

Karta Przekazania Odpadów to dokument, który sporządza podmiot, w momencie przekazywania wytworzonego w ramach prowadzonej działalności odpadu np. firmie zajmującej się zbieraniem, czy przetwarzaniem odpadów. Standardowo, Karta Przekazania Odpadów musi zawierać m.in. dane o posiadaczu odpadów, który je przekazuje, transportuje i odbiera, a także o rodzaju i masie przekazywanych odpadów. W przypadku odpadów niebezpiecznych, w karcie należy także wypełnić rubrykę z numerem rejestracyjnym pojazdu, przyczepy lub naczepy, którymi odpady były wywożone.

3. Gdzie i kiedy należy złożyć dokumenty?

Zbiorcze zestawienie danych o odpadach za poprzedni rok należy złożyć do 15 marca marszałkowi, w województwie, w którym wytwarza, zbiera lub przetwarza się odpady. Za niezłożenie dokumentów w terminie lub sporządzenie ich niezgodnie ze stanem faktycznym, przedsiębiorcy grozi kara grzywny. Należy również pamiętać o obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z gospodarowaniem odpadów przez pięć lat.

Obowiązek otwiera nowe perspektywy

- Wbrew pozorom restrykcyjne przepisy, dotyczące utylizacji odpadów niebezpiecznych, otwierają przed przedsiębiorcami możliwości zysku. Niektóre firmy prowadzą skup zużytych, oryginalnych i nieregenerowanych wkładów do drukarek, biorąc jednocześnie na siebie wszelkie formalności związane z ich utylizacją. Na pustych opakowaniach firma można dodatkowo zarobić. Ceny za jeden pojemnik sięgają nawet 10 zł. W skali roku taki zwrot może pokryć koszty oryginalnego wkładu lub kilku zamienników – mówi Marcin Górski, ze sklepu DrTusz.pl. Dodatkowo rozważne, ekologiczne postępowanie będzie stanowić dowód na realizację ekologicznej misji przedsiębiorstwa. Takie działania mogą przynieść wymierny skutek finansowy. W oczach klientów firma będzie bowiem synonimem rzetelności, odpowiedzialności i zaufania.

Podobne wątki:
Nowy zawód z przyszłością: organizator gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie

Zmiany w segregacji odpadów! Jak segregować śmieci?