Inwestycje w gminie Żnin w roku 2018. Co na to radni?

(szym) (iwo)Zaktualizowano 
Głos na sesji zabrał także Jan Gąsiorowski, sołtys Bożejewic.
Głos na sesji zabrał także Jan Gąsiorowski, sołtys Bożejewic. Szymon Cieślak
Robert Luchowski: - Rozmach będzie taki, jaki się niektórym radnym nie śniło i jest to sen, który się spełni.

Przypomnijmy, co się działo przed uchwaleniem budżetu gminy na rok 2018.

Na początku głos zabrał burmistrz Robert Luchowski. Wspomniał o inwestycjach, w których dołożyła gmina Żnin swoje "cegiełki", czyli S5 i DW251. Do inwestycji, które stolica Pałuk chce zrealizować w przyszły roku należą: chodnik w Kierzkowie, drugi etap przebudowy ulicy Kopernika z parkingami, przebudowa ciągu komunikacyjnego między ulicami Dąbrowskiego i Szpitalną etap pierwszy
- To miejsce, które budzi wiele kontrowersji. Mówimy o miejscach postojowych przy szpitalu. Tam jest taki wąski przesmyk. W tej chwili jest absolutnie zastawiony samochodami. Jest utrudniony wjazd i wyjazd. Poza tym tam jest blok mieszkalny. Ta sprawa wymaga uporządkowania i to właśnie chcemy zrobić.

Ulica Wrzosowa (odwodnienie i budowa drogi), kontynuacja współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Na wzgórzu" w postaci przebudowy drogi wewnętrznej (przy blokach), rozbudowa parkingu przy blokach przy ul. Kopernika 2 i Tysiąclecia 1, budowa chodnika przy drodze gminnej w Sarbinowie, opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Bocznej, opracowanie dokumentacji do rozbudowy ulicy Przemysłowej wraz z odwodnieniem i ciągiem pieszo - rowerowym (razem z przedsiębiorcami), przebudowa ulic Orzeszkowej i Żeglarskiej aby nie były zalewane, przebudowa drogi i zatoki autobusowej w Brzyskorzystewku, przebudowa traktu Kaczkowo - Uścikowo, a także dróg w Białożewinie, Wenecji, drogi wewnętrznej przy ul. Tysiąclecia 2. Ratusz ma zamiar rozpocząć przebudowę Plac Zamkowy, czyli targowisko.

- Mam nadzieję, że ta inwestycja rozpocznie przebudowę całego placu Zamkowego. Na wizji lokalnej z radnym Markiem Zielińskim i oczywiście w porozumieniu z kupcami, bo pobieramy od nich opłatę. Te warunki wymagają pewnych standardów. Ten nieszczęsny bruk przy wejściu po lewej stronie, praca wiele godzin w pozycji stojącej w takich warunkach rzeczywiście jest uciążliwa, dlatego chcielibyśmy od tej części tą inwestycję rozpocząć.
Kolejne inwestycje to: ulica 700-lecia. Gmina Żnin dwa razy składała wniosek o dofinansowanie, ale pieniędzy nie otrzymali. Dlatego będą etapowo przystępować do tej inwestycji. Pierwszy etap od mostu do kościoła, w 2018 roku będzie robiony.
Droga Jaroszewo - Brzyskorzystew, budowa alejek nad Małym Jeziorem Żnińskim, czy budowa bloku komunalnego w Żninie (obręb Murczyn). OSP Bożejewice i Dochanowo - gmina dofinansuje zakup samochodów. W Brzyskorzystewku zostanie opracowana dokumentacja na strażnicę dla OSP.

Szkoła Podstawowa nr 5 - zmian nawierzchni sali gimnastycznej. Kontynuacja modernizacji PM nr 1. Termomodernizacja PM nr 2. Realizowany będzie system lokalnego oczyszczania ścieków w Bekanówce. Remont parku między ulicami Kościuszki i Sienkiewicza. 4 etap budowy zaplecza w świetlicy w Wójcinie, przebudowa boiska w Jaroszewie, budowa hali przy SP, place zabaw (m.in. w Sarbinowie i nad małym jeziorem), siłownie plenerowe.
Gmina Żnin w przyszłym mroku planuje wydać obligacje, choć nie ma w zamiarach wzięcia kredytów ani pożyczek.
- Wchodzimy w kolejny rok budżetowy, który będzie kończył kadencję 2014 - 2018. Ten rok będzie pod znakiem wydatków inwestycyjnych, czego myślę, że nikt nie jest w stanie zakwestionować. Oczywiście jest też kwestia realizacji tych zaplanowanych zadań - powiedział burmistrz Żnina.
Od 1 stycznia zostaną wyregulowane płace pracowników robót publicznych i pracach interwencyjnych.

Brak kanalizacji w Bożejewicach

Radna Halina Krygier i sołtys wypowiedzieli się na temat wykreślenia z projektu budżetu kanalizacji w miejscowościach od południa graniczących ze Żninem.

- Rezygnacja skanalizowania 52 gospodarstw domowych w obrębie wsi Bożejewice i Bożejewiczki ujęte w poprawkach do budżetu burmistrza gminy Żnin na 2018 rok jest dla mnie kompletnie nieuzasadniona i niezrozumiała. Bożejewice i Bożejewiczki nie zostały objęte obszarem aglomeracji. Jednakże pojawiło się małe światełko w tunelu. Dzięki ofiarnej pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Żninie, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich powstał wielki projekt budowy kanalizacji sanitarnej. Przeszedł on pomyślną weryfikację i na 94 złożone wnioski gmina Żnin otrzymała jedną z najwyższych dopłat unijnych jeżeli chodzi o gminy w województwie kujawsko - pomorskim. Jest to kwota 1mln 930 tys. 694 zł. Udział własny w realizacji tego przedsięwzięcia to kwota 1 mln. 950 tys. 377 zł. Wartość projektu to kwota 3mln. 880tys. i 81 zł plus koszty techniczne, które zostały poniesione w bieżącym roku i jest to kwota 54 tys. 453 zł. Myślę, że dbając o swoich mieszkańców i zrównoważony rozwój gminy nie rezygnuje się tak łatwo z wyposażenia wsi w kanalizację ściekową, która jest 50 procent tańsza w finansowaniu. Tym bardziej, że jest to niepowtarzalna okazja zadbania o ekologiczne odprowadzanie ścieków na styku z budową drogi S5 - powiedziała radna Halina Krygier.

Głos zabrał także Jan Gąsiorowski, sołtys Bożejewic. Wraz z nim na sesję przyjechali mieszkańcy wsi.
- Na komisji padła alternatywa, żeby zamiast kanalizacji wybudować przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków. Ale nie wiadomo czy we wszystkich gospodarstwach można to zrobić. Przez pół roku nikt z państwa nie kwestionował czy to jest zasadne. Tymczasem na koniec roku, tuż przed komisją jest taki pomysł, żeby nie było możliwości odniesienia się nawet do tej propozycji alternatywnej. Jesteśmy bardzo rozgoryczeni i oni mówią, że wzięliście państwo ten "tort", podzieliliście bez naszej wiedzy, ale żeby chociaż mały okruszek tego tortu został do Bożejewic. Niecenzuralne słowo się ciśnie na usta, że to co państwo żeście nam zrobili to po prostu świństwo - powiedział.
Radna Elżebieta Gogola przedstawiła koszty całej inwestycji, razem z kosztami podłączenia do domów, które musiałyby ponieść poszczególni właściciele domów. Opowiedziała też o powstającym w gminie projekcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Krytycznie o budżecie

Radni opozycji nie szczędzili krytyki pod adresem przyszłorocznego budżetu.
- Uważam, że ten budżet jest bardzo zagmatwany. Oczywiście to jest mój punkt widzenia. Jest wiele błędów, wiele niedomówień. Na koniec 2018 roku zadłużenie gminy będzie wynosiło 28 mln. 431 tys. zł. To będzie spowodowane tymi wyborczymi, jak to niektórzy nazywają, inwestycjami . To nie dotyczy opozycji. Opozycja nie dostaje nic - powiedział radny Piotr Horka.
Opozycja także skrytykowała radnego Adama Kowalewskiego, przewodniczącego komisji budżetowej.

- Pragę odnieść się do rozmachu inwestycji na 2018 rok. Jest porażający. Inwestycje opiewają na 16 mln. zł. W 2019 roku planuje się 5,4 mln. zł. Później, do 2030 roku jest marazm, zero inwestycji. W jakiej sytuacji stawia burmistrz Żnina gminę, siebie, czy swojego następcę? To, że wydaje się pieniądze wcale nie oznacza, że wydaje się je mądrze. Bo czym jest wydawanie ponad 700 tys. zł. na oczyszczalnię w Bekanówce? O co w tym posunięciu chodzi panu burmistrzowi? To nie jest normalne. Ale intuicja mi podpowiada udział w tej roszadzie radnego Adama Kowalewskiego. Uważam, że ta oczyszczalnia to kolejna mega nierentowna inwestycja, której skutki odczują mieszkańcy gminy Żnin płacąc wysokie rachunki za wodę - powiedziała radna Maria Błońska i dodała, że prawdziwy boom na wzrost cen za wodę nastąpi w latach 2021 - 2023. Mówiła też, że w pierwszej kolejności wybiera się do budowy drogi, gdzie są dwa lub trzy domy, gdzie nie jeździ autobus szkolny lub buduje się drogę donikąd, na przykład do działek.
- Nie wiem dlaczego koledzy i koleżanki wypominają mi i mają do mnie żal - powiedział m.in. radny Kowalewski.

Do wypowiedzi radnych o budżecie ustosunkował się burmistrz Robert Luchowski:
- Obligacje są instrumentem dłużnym - nie próbowałem tego faktu ukryć, ale jest to instrument najbardziej korzystny, to wskazaliśmy jako źródło pokrycia deficytu. Jeśli chodzi o zdziwienie, że dałem sobie wywalić kanalizację w Bożejewicach, to nieprawda - ona istnieje, jest nadal w wyniku autopoprawek z komisji. Jeżeli chodzi o cytat, że szykuje się rozmach inwestycyjny, to przyjmuję to jako komplement. Pani radna, rozmach będzie taki, jaki się pani nie śniło i jest to sen, który się spełni. Ulica 700-lecia jest priorytetem jeśli chodzi o przebudowę, 2 lata staraliśmy się o środki zewnętrzne, wyjaśniałem to. W mojej ocenie nie ma możliwości, aby to dofinansowanie uzyskać. Rozumiem niecierpliwość mieszkańców, ta ulica jest zdegradowana, wymaga natychmiastowej interwencji, co będziemy czynić zgodnie z planem na 2018 i sukcesywnie przesuwać się do przodu.

- Jeśli radny Horka uważa, że projekt budżetu zawiera błędy, to proszę o wskazanie, gdzie.
- Grillowaliście przez lata za setki tysięcy złotych, sprzedawaliście skrzydełka za 5 złotych, a kto był wtedy szefem komisji rewizyjnej? - zapytał burmistrz, a wypowiedź nawiązywała do kwestii wydatków na usługi gastronomiczne, które to niektórzy radni zarzucają władzom miasta.
- Zatrudnienie w urzędzie - proszę najpierw zasięgnąć informacji, a później zadawać pytania, bo to nie pierwsza pana wpadka - powiedział Robert Luchowski do radnego Horki.
- Jeśli chodzi o kanalizację w Bożejewicach: wystąpiłem do WIK-u o wyrażenie stanowiska w sprawie, uzyskałemm odpowiedź, że w 2015 roku ta wieś została wyłączona z aglomeracji Żnin, dlatego nie mogła być w dofinansowaniu unijnym. Jedno z wyjść to poczekać na przykład na oszczędności poprzetargowe.

- Bożejewice w aglomeracji nie są, ale stanowicie część społeczności, proszę wierzyć, że nie zostaniecie zostawieni sami sobie, będziemy musieli poszukać innych możliwości. Wydaje mi się, ze trzeba się zastanowić nad możliwością przydomowych oczyszczalni bądź poszukać innych rozwiązań. Halina Krygier - zwracam się do radnej - złożono mnóstwo wniosków, chce zapewnić, że wszystkie wnioski w ramach autopoprawek zostały odzwierciedlone w budżecie - te uznane za zasadne w tej chwili, a pamiętam i o pozostałych, dziś wystąpiła pani z dramatycznym apelem o inwestycje w Bożejewicach. My o tej wsi nie zapomnimy.
- Jeśli chodzi o kwestię zadłużenia na 28 mln zł z kawałkiem - na to się składają również kredyty i pożyczki poprzednie.

Za budżetem na 2018 rok głosowało 11 radnych z 21. Wstrzymali się radni: A, Kurek, I. Mądry, W. Oźminkowki, I. Starczewski. Przeciw byli radni J. Krynicki, P. Horka, M. Błońska, H. Krygier, L. Adamus i Jerzy Kowalski.

Pijany kierowca tira zatrzymany podczas porannej akcji [zdjęcia]

Burmistrz Żnina i przewodniczący Rady Miejskiej składają życzenia noworoczne i mówią m.in. o koncertowych planach na 2018 rok:

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 6

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

nieprzepisuwktomasplaciczagruntypodniechektara

G
Gość

miastoktoszadluzatowinisaradniiburmiszczzadnejodpowiedzialnosci

G
Gość
W dniu 05.01.2018 o 11:06, obserwator napisał:

PRZEPRASZAM PAN PIOTR DAŁ GŁOS NA OSTATNIEJ SESJI

A Wesołka nie słychać od 3 lat, robi za automat: czytaj w podnoszeniu rączki

o
obserwator
W dniu 05.01.2018 o 10:26, Obserwator napisał:

 cieślewiczka tomaszewski kujawa wysocki czy wy nigdy głosu nie zabierzecie po kiego grzyba weszliście do tej rady po posady ? 

 


 

W dniu 04.01.2018 o 11:10, Gość napisał:

cieślewiczka tomaszewski kujawa wysocki czy wy nigdy głosu nie zabierzecie po kiego grzyba weszliście do tej rady po posady ?

 

PRZEPRASZAM PAN PIOTR DAŁ GŁOS NA OSTATNIEJ SESJI

O
Obserwator
W dniu 04.01.2018 o 11:10, Gość napisał:

cieślewiczka tomaszewski kujawa wysocki czy wy nigdy głosu nie zabierzecie po kiego grzyba weszliście do tej rady po posady ?

G
Gość

Spierdalaj mi z ta wędka. Zbanować frajera!

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3