Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo o II przetargu na sprzedaż działki nr 11/1 w Janikowie

Materiał informacyjny Gminy Janikowo

WYCIĄG

Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo
ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Janikowie,
który odbędzie się w dniu 06 marca 2024 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Janikowie ul. Przemysłowa 6 sala konferencyjna 119 - I piętro

I przetarg ustny ograniczony w dniu 24 stycznia 2024 r.

Działka nr 11/1 obręb 9 m. Janikowo jest niezabudowana, o regularnym kształcie prostokąta, położona w obszarze o charakterze mieszkalnym wielorodzinnym oraz usługowo – produkcyjno - gospodarczym w rejonie ulic Zygmunta Wilkońskiego i Działkowej. Teren działki płaski z miejscowymi nierównościami o nawierzchni użytkowanej rolniczo. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jako RII. Działka posiada bezpośredni dostęp do wewnętrznej drogi gminnej, którą stanowią działki nr 6/13, 8/6, 7/2, 1/20 i 1/28 o nawierzchni gruntowo – trawiastej. W/w droga jest bezpośrednio skomunikowana z ulicą Działkową, będącą drogą gminną. Teren działki nr 11/1 nie posiada przyłączy. W ulicach dojazdowych oraz na przyległych nieruchomościach biegną sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone pod usługi lub rzemiosło o charakterze nieuciążliwym oznaczone symbolem A 38 b, U - Uchwała Nr XIII-98/95 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 1995r. ( Dz. Urz. Woj. Kujawsko- Pomorskiego z dnia 03 kwietnia 1996 r. Nr 7 poz. 36). Przetarg został ograniczony do podmiotów, posiadających statut mikroprzedsiębiorstw oraz małych lub średnich przedsiębiorstw, ze względu na postanowienia umowy RPKP.01.04.03-IŻ.00-04-303/10 o dofinansowanie infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego obejmującej projekt Gminy Janikowo „Uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych w Janikowie poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej”. Działka nr 11/1, zyskała możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z tego projektu Unii Europejskiej dedykowanego wyłącznie MŚP. Przez MŚP należy rozumieć mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, spełniające warunki określone w Załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu).

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli do dnia 29 lutego 2024 r. wpłacą wadium w pieniądzu w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Janikowie – Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie konto nr 32 8185 0006 0000 0185 2000 0007 oraz złożą w tut. Urzędzie pok. 115 (sekretariat) następujące dokumenty:

  • w przypadku osób prawnych: potwierdzające, że uczestnik należy do sektora MŚP zgodnie z w/w Rozporządzeniem, aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiednie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, uchwały właściwego organu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przedmiotowych nieruchomości o ile wymagają tego przepisy prawa oraz dowód wniesienia wadium,
  • w przypadku osób fizycznych: potwierdzające, że uczestnik należy do sektora MŚP zgodnie z w/w Rozporządzeniem, aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej, odpowiednie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego oraz dowód wniesienia wadium.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie umieszczona na stronie BIP Gminy Janikowo www.bip.janikowo.bipgmina.pl w zakładce nieruchomości -> przetargi, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janikowie oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janikowie nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości do wglądu.

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu sprzedaży.
Burmistrz Gminy i Miasta Janikowa zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu podając przyczynę.

Bliższe informacje: Urząd Miejski w Janikowie – pok. 104 – tel. 52 3514418.

Ogłoszenie o przetargu umieszczono na stronie BIP Gminy Janikowo www.bip.janikowo.bipgmina.pl w zakładce nieruchomości -> przetargi, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janikowie oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janikowie.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na pomorska.pl Gazeta Pomorska