Ogłoszenie o pierwszej licytacji nieruchomości położonej w miejscowości Słonawy

Artykuł sponsorowany

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szubinie Anna Groblewska (tel. 52/302-03-07) ogłasza, że: dnia 22-02-2018 r. o godz. 9.00 w budynku Sądu Rejonowego w Szubinie mającego siedzibę przy Plac Wolności 4 w sali nr 106, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej: działka nr 342/7 o powierzchni 0,0900 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym
o powierzchni zabudowy 106,00 m2, budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 39,00 m2, budynkiem warsztatowo - gospodarczym o pow. zabudowy 90,00 m2

położonej:
89-200 Szubin, Słonawy,
dla której Sąd Rejonowy w Szubinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: BY1U/00008316/9].
Suma oszacowania wynosi 172.042,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania
i wynosi 129.031,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. **

17.204,20 zł

w gotówce lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Bydgoszczy
37 10201462 0000 7202 0220 4881 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.**
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.