Dwadzieścia jeden inwestycji za około 12 mln zł czeka w tym roku powiat lipnowski. Radni niedawno przyklepali budżet. Co konkretnie zostanie zrobione?

Dochody powiatu kształtują się na poziomie blisko 72,2 mln zł, a wydatki ponad 72 mln zł. Powstanie tym samym nadwyżka budżetowa - ponad 121 tys. zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. Wciąż sporym obciążeniem dla powiatu jest zlikwidowany SPZOZ. Na spłatę zaległych zobowiązań zabezpieczono w budżecie 1,5 miliona złotych.

Jakich inwestycji możemy się spodziewać w tym roku?

Między innymi budowy obiektu usługowo-biurowo-oświatowego przy ul. Nieszawskiej (ponad 1,1 mln zł), ponadto remontu budynku przy ul. Sierakowskiego wartego ponad 800 tysięcy zł. Na wyposażenie obiektu przeznaczonych zostanie 150 tys. zł. - W 2018 roku kupiliśmy grunt z budynkiem po byłej hurtowni - wyjaśnia starosta lipnowski Krzysztof Baranowski. - Chcemy zrobić tam nowoczesny wydział komunikacji, poza tym biura i warsztat na potrzeby Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego plus duże archiwum. Chcemy ruszyć z inwestycją najpóźniej na początku maja i skończyć ją do końca roku.

Co jeszcze czeka powiat? Powołany został specjalny fundusz na remont dróg, nie tylko tych powiatowych, ale również gminnych. - Zazwyczaj jest tak, że to gminy dorzucają się do remontów dróg powiatowych - mówi Krzysztof Baranowski. - U nas będzie odwrotnie. Wyremontujemy te drogi gminne, które łączą się z powiatowymi, ale nie ma na nie środków w budżetach gmin.

Z kolei na remonty nawierzchni dróg powiatowych starostwo wyda około 1,2 miliona zł. Które konkretnie nawierzchnie zostaną zmodernizowane? Od granicy powiatu przez Wildno do Lipna (za około 138 tys. zł), ponadto Karnkowo - Lipno (ok. 138 tys. zł), poza tym Oleszno - Bętlewo (124 tys. zł), a także od granicy powiatu (Rogowo) do Skępego (prawie 145 tys. zł), od granicy powiatu (Zbójno) przez Chrostkowo do granicy województwa (335 tys. zł) oraz Dąbrówka - Wola (138 tys. zł), Czermno - Kukowo - Gorze-szyn-Huta (180,2 tys. zł). W sumie będą wyremontowane 4 kilometry dróg. W zeszłym roku było ich zdecydowanie więcej, bo 24. Skąd taka różnica? - Każdego roku skupiamy skupiamy się na innej dziedzinie - tłumaczy starosta Baranowski. - Rok 2018 należał do dróg, w tym z kolei dofinansujemy szpital.

Powiat podniesie kapitał zakładowy szpitalnej spółki o 3 mln złotych. Ponadto 120 tys. zł ma kosztować wyposażenie oddziału neurologicznego Szpitala Lipno.