Znamy laureatów etapu regionalnego konkursu „Lodołamacze 2017” wśród nich zostały wyróżnione firmy i instytucje m.in. z woj. kujawsko-pomorskiego. Oto nagrodzeni z terenu ukazywania się "Gazety Pomorskiej".

Kategoria Zatrudnienie Chronione

- II miejsce i srebrny medal - Erplast z Bydgoszczy

Firma zajmuje się produkcją i instalacją znaków drogowych i tablic. Dynamicznie rozwija produkcję podświetlanych i aktywnych znaków drogowych w technologii LED. Jako pierwszy w Polsce Erplast wprowadził do oferty znaki drogowe i tablice wykonane z paneli w budowie warstwowej.

Zakład działa od 1999 r.

Zatrudnia ok. 100 pracowników z czego ponad 50 proc. to osoby niepełnosprawne, w tym 12 osób ze schorzeniami specjalnymi. Firma stale rozbudowuje Park maszynowy dostosowując stanowiska do psychofizycznych możliwości pracowników niepełnosprawnych. Pracodawca dofinansowuje wyjazdy urlopowe pracowników, zakupy indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego, lekarstw itp.

- III miejsce i brązowy medal - Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych inż. Kazimierz Ginter z Chojnice

Firma zajmuje się produkcją wyrobów betonowych takich jak kostka brukowa, kręgi betonowe, płyty, rury betonowe, ogrodzenia i palisady, a także bloczki i pustaki. Zakład działa od 1999 r. Zatrudnia ok. 180 pracowników z czego ponad 50 proc. to osoby niepełnosprawne, w tym 61 osób ze schorzeniami specjalnymi. W ubiegłym roku firma utworzyła 1 nowe miejsce pracy dla osoby niepełnosprawnej.

Właściciel firmy prowadzi szeroką działalność charytatywną wspierając różnego rodzaju stowarzyszenia i instytucje w tym min fundację „zdążyć z pomocą”, Stowarzyszenie SOS wioski dziecięce, fundację Nasze Dzieci, fundację słoneczko i inne.

Kategoria Instytucja

- III miejsce i brązowy medal - Stowarzyszenie „Tilia" z Torunia

Stowarzyszenie „Tilia" jest organizacją pozarządową powstałą w 1995. Osoby niepełnosprawne zatrudnia od 2009 r. Obecnie w stowarzyszeniu pracuje 19 osób w tym 6 niepełnosprawnych. 3 mają schorzenia specjalne. Stowarzyszenie organizuje zajęcia edukacyjne o tematyce przyrodniczo - ekologicznej a także warsztaty artystyczne dla dzieci w tym również dla dzieci niepełnosprawnych. Każde zajęcia realizowane są w oparciu o autorski scenariusz. Treści oraz metody pracy dostosowane są do wieku a także umiejętności biorących w nich udział uczestników. Stowarzyszenie promuje zatrudnienie osób niepełnosprawnych wśród innych podmiotów ekonomii społecznej m.in. poprzez realizację projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu, w którym jest partnerem.

Kategoria Przyjazna Przestrzeń

- I miejsce, statuetkę i tytuł Lodołamacza 2017 - Fundacja Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych w Toruniu

Dzięki pozyskanym środkom unijnym Panie zarządzające Fundacją dokonały kompleksowej rewitalizacji starych, będących w bardzo złym stanie technicznym budynków Fundacji, tworząc unikalny, nowoczesny ośrodek, w którym osoby niepełnosprawne w komfortowych warunkach korzystają z wszechstronnej rehabilitacji. Rewitalizacja trwała kilka lat i zakończyła się na początku 2016 roku. Efektem projektu jest piękny kompleks architektoniczny z budynkiem rehabilitacyjnym i z krytą ujeżdżalnią posiadającą obszerną arenę do zajęć hipoterapeutycznych, ściankę do wspinaczki terapeutycznej i stanowiska do wspinaczki linowej. W zmodernizowanych obiektach stworzono miejsce niezwykle przyjazne, dostosowane dla potrzeb osób z różnym typem niepełnosprawności. Wszystkie formy rehabilitacji w Fundacji Ducha są nieodpłatne. Pozwala to na szeroki dostęp do systematycznej i długotrwałej rehabilitacji dla osób w trudnej sytuacji finansowej. Organizowane są warsztaty, spotkania z niezwykłymi ludźmi- podróżnikami, naukowcami i artystami. Na zrewitalizowanym terenie odbywają się też liczne imprezy plenerowe gromadzące nie tylko podopiecznych fundacji, ale również innych mieszkańców Torunia.

Jedno z dwóch wyróżnień otrzymało nasze:

- Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Super Lodołamacz

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok w Toruniu

Stowarzyszenie TŁOK wspiera tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych – udziela dotacji na zatrudnianie w tzw. przedsiębiorstwach społecznych, przygotowuje osoby niepełnosprawne do pracy poprzez doradztwo zawodowe / psychologiczne / specjalistyczne, szkolenia itp. Dzięki pomocy Tłoka – merytorycznej i finansowej – powstały m.in. miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych w Spółdzielni Socjalnej Perspektywa – zatrudniającej obecnie ponad 20 osób z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łasinie. Tłok wspiera także powoływanie stowarzyszeń, fundacji, przedsiębiorstw społecznych działających na rzecz osób niepełnosprawnych np. Fundacja Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Pomagam, która przygotowuje się do otworzenia w Golubiu-Dobrzyniu przedszkola terapeutycznego.

Z inicjatywy Tłoka w 7 powiatach woj. kujawsko-pomorskiego powstały Powiatowe Zespoły ds. Ekonomii Społecznej. Rozwija również stronę www.odpowiedzialnezakupy.pl, która prezentuje i promuje produkty/usługi kujawsko-pomorskich podmiotów ekonomii społecznej – w tym m.in. spółdzielni socjalnych, warsztatów terapii zajęciowej.