MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Czas ruszać na wodę! Ułatwi to internetowy Przewodnik po śródlądowych drogach wodnych

Marek Weckwerth
Marek Weckwerth
Strona tytułowa Przewodnika po śródlądowych drogach wodnych
Strona tytułowa Przewodnika po śródlądowych drogach wodnych Ministerstwo Infrastruktury
Niedługo rozpocznie się sezon wodniacki. Ministerstwo Infrastruktury udostępniło na swych stronach „Przewodnik po śródlądowych drogach wodnych” oraz „Broszurę oznakowania nawigacyjnego” dla użytkowników śródlądowych dróg wodnych oraz dla osób, które chcą rozpocząć wodniacką przygodę.

Dzięki przewodnikowi można poznać najbardziej popularne śródlądowe żeglowne i jednocześnie turystycznie szlaki wodne w Polsce. Publikacja zawiera również praktyczne wskazówki, w tym informacje o marinach, portach i przystaniach oraz miejscach postojowych, z których mogą korzystać łodzie rekreacyjne i turystyczne. Opisom towarzyszą mapy szlaków.

Z kolei „Broszura oznakowania nawigacyjnego” zawiera opis podstawowych znaków nawigacyjnych stosowanych w żegludze śródlądowej wraz z ich kolorowymi piktogramami, a także opis podstawowych sygnałów dźwiękowych i żeglugowe zasady bezpieczeństwa. To – można powiedzieć - lektura obowiązkowa dla każdego wodniaka.

Publikacje przygotował Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej MI. Dostępne są w polskiej i angielskiej wersji językowej. Można je znaleźć pod tym adresem internetowym https://www.gov.pl/web/infrastruktura/przewodnik-po-srodladowych-drogach-wodnych

Poniżej, dla zachęty, przedstawiamy najbardziej intersujące fragmenty tego opracowania dotyczące naszego regionu, czasem tylko dopisując coś od siebie. Nie jest zatem dokładnie tekst taki jak na stronach ministerialnych - do oryginału odsyłamy na podany adres. W tekście zamieszczamy własne zdjęcia.

Szlaki wodne w naszym regionie

W przewodniku znalazły się m.in. opisy szlaków wodnych w naszym regionie: Sztuczne Jezioro Włocławskie, Przełomowa Dolina Dolnej Wisły (Toruń – Bydgoszcz – Grudziądz) oraz Szlak Wodny Rzek Warty i Noteci (Wielka Pętla Wielkopolski), a w tym ostatnim rozdziale opisy Noteci, Kanału Bydgoskiego, Jeziora Gopło i Nadwiślańskiego Parku Tysiąclecia. Tam także są zwięzłe opisy Kruszwicy, Inowrocławia i Bydgoszczy.

Sztuczne Jezioro Włocławskie

W przewodniku napisano, że jest to duży sztuczny zbiornik, który powstał w 1970 roku w środkowym biegu Wisły, od Włocławka do Płocka, po spiętrzeniu wód rzeki zaporą wodną we Włocławku. Jezioro przepływowe w okresach wezbrań Wisły pełni funkcję retencyjną i przeciwpowodziową. Akwen ma duże walory turystyczne, otaczają go niepowtarzalne krajobrazy i piękna przyroda, co sprzyja wypoczynkowi nad wodą i pozwala na uprawianie sportów wodnych, na wędkowanie, wędrówki piesze i rowerowe wzdłuż brzegów oraz relaks na świeżym powietrzu.

Na brzegach jeziora rozwinęły się ośrodki turystyczne i żeglarskie z rozbudowaną infrastrukturą: Zarzeczewo, Wistka Szlachecka, Soczewka i Murzynowo. We Włocławku powstała przystań wodna na Wiśle oraz przystań miejska, a w Płocku przebudowano port
i zbudowano molo. W sezonie letnim po zalewie pływają jachty motorowe i statki wycieczkowe.

Ciekawostka: Na szlaku wodnym od Płocka do Włocławka szeroko rozlana rzeka ma charakter zbliżony do zalewu morskiego, z klifowymi brzegami z prawej strony i płaskimi z lewej. Jest to trudny dla wodniaków odcinek, bowiem gdy tylko pojawia się wiatr, podnosi się także wysoka i agresywna fala. Od siebie dodajmy, że w sezonie wodniackim często interweniują tam wobec potrzebujących pomocy służby ratunkowe - włocławskie WOPR i policja wodna oraz ratownicy straży pożarnej.

Na zaporze we Włocławku działa największa w kraju przepływowa elektrownia wodna z przepławką dla ryb wędrownych, których migracje w górę rzeki są monitorowane. Zaporę i jaz elektrowni można minąć śluzą z portowym basenem z wyposażeniem dla potrzeb żeglugi i slipem dla małych łodzi.

Przełomowa Dolina Dolnej Wisły

Na szlaku Wisły szeroka dolina między Pradoliną Toruńsko-Eberswaldzką a równiną Żuław Wiślanych przecina przełomem pojezierne wzniesienia. Po wycofaniu się czoła lodowca Prawisła zmieniła kierunek z zachodniego na północny i popłynęła do Zatoki Gdańskiej. W taki sposób w okolicy Bydgoszczy powstał przełom z przewężeniem (3 km) w Fordonie. Najszerzej jest w okolicy Grudziądza (18 km).

Płaskie dno doliny ma tu naturalny charakter. Wisła tworzy piaszczyste ławice i wysepki, w dolinie występują starorzecza i torfowiska oraz pola uprawne i pastwiska. Brzegi porastają zarośla wierzbowe i lasy łęgowe, a lasy grądowe – strome zbocza o wysokości 50–70 m, pocięte jarami i dolinkami.

W przewodniku napisano, że na północ od Chełmna występuje pas wydm śródlądowych. Jest to obszar ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Dolnej Wisły” – z lęgowiskami i ostoją ptaków wędrownych i zimujących. Tu jednak nasza redakcyjna korekta, bowiem wydmy śródlądowe występują szczególnie obficie między Toruniem a Bydgoszczą, zaś termin "obszar ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły” dotyczy całej doliny wielkiej rzeki między Włocławkiem a Grudziądzem.

Na tym odcinku Wisły znajduje się m.in Toruń. Średniowieczny zespół miejski w Torunia to obiekt z Listy UNESCO. Miasto zawdzięcza początki zakonowi krzyżackiemu, który w XIII wieku zbudował zamek. Później hanzeatyckie miasto odgrywało istotną rolę handlową. Zachowały się budowle publiczne (ratusz, katedra) i prywatne z XIV–XV wieku (Dom Kopernika, kamienice kupieckie, spichlerze) na Starym i Nowym Mieście oraz mury miejskie z bramami.

W przewodniku wymienia się także Bydgoszcz. Można spacerować i odpocząć na zagospodarowanych wybrzeżach Brdy, gdzie odbywają się ciekawe imprezy. W centrum organizowane są zawody pływackie i spływy kajakowe. Od strony rzeki widać zieloną Wyspę Młyńską, bulwary, średniowieczne spichrze (korekta - to budowle z końca XVIII w., a jedynie Biały Spichrz zbudowany został na ceglanych fundamentach z XV w.), szklane spichrze z końca XX wieku, Pocztę Polską i Operę Novą.

Szlak Wodny Rzek Warty i Noteci

Szlak Wodny Rzek Warty i Noteci (Wielka Pętla Wielkopolski) cieszy się sporą popularnością wśród kujawsko-pomorskich wodniaków, jako ten, który obejmuje południowo- wschodnią część naszego regionu. Autorzy przewodnika zadają pytanie: Czy wiesz, że odcinek Wielkiej Pętli Wielkopolski od Konina do Kruszwicy nazywany jest Wodnymi Wrotami Wielkopolski?

To też może Cię zainteresować

Opis szlaku dotyczy Warty od Kanału Ślesińskiego do ujścia do Odry, Kanał Ślesiński z jego jeziorami i Gopło, Noteć od jeziora Gopło do połączenia z Kanałem Górnonoteckim (z kanałem i jeziorami) oraz od połączenia z Kanałem Bydgoskim do ujścia do Warty, Kanał Bydgoski i Brda (od połączenia z Kanałem Bydgoskim) do ujścia do Wisły.

Noteć

To największy dopływ Warty (391 km). Noteć Górna (204 km) wypływa na Pojezierzu Kujawskim, płynie na zachód, potem na północ, przepływa przez jezioro Gopło i kończy bieg w Nakle. Nie przepływa przez małe Jeziora Pałuckie, choć tak napisano w przewodniku (tamtędy płyną do Noteci Struga Foluska i Gąsawka), za to rzeczywiście płynie Pradoliną Toruńsko-Eberswaldzką wśród rozległych łąk i bagien. Od Nakła do ujścia do Warty jest elementem drogi wodnej Wisła–Odra. Od Nakła do Krzyża, gdzie znajduje się ujście Gwdy, płynie leniwie, a poniżej Krzyża nurt przyspiesza. Wbrew temu co napisano - Noteć nie jest żeglowana na całej długości. Żegluga nie jest możliwa na jej górnym odcinku.

Kanał Bydgoski

To droga wodna łącząca Wisłę i Odrę przez Brdę, Noteć i Wartę. To najstarszy czynny śródlądowy kanał wodny w kraju, zbudowany w latach 1773–1774. Unikatowy w skali europejskiej przykład myśli technicznej z XVIII wieku i rozwoju techniki od XIX do początku XX wieku. Od siebie dodajmy korektę, iż starszy od Bydgoskiego jest Kanał Jagielloński na Żuławach z 1483 roku, ale jego rola jest znacznie mniejsza.

Kanał Bydgoski poprowadzono doliną o szerokości około 2 km, okoloną stromymi krawędziami Pojezierza Krajeńskiego i terasy Kotliny Toruńskiej, o zboczach wysokości 25 - 40 m porozcinanych parowami i dolinkami. Kanał rozpoczyna się w Bydgoszczy i kończy w Nakle nad Notecią. Jest elementem drogi wodnej Wisła–Odra, a dolina, którą płynie, to fragment korytarza ekologicznego łączącego dolinę Wisły z doliną Odry.

Jezioro Gopło i Nadgoplański Park Tysiąclecia

Noteć przepływa przez rynnowe, polodowcowe jezioro Pojezierza Gnieźnieńskiego, nad którym leży Kruszwica. Brzegi jeziora są płaskie i zabagnione, otoczone szerokim pasem szuwarów, trzcin i wilgotnych łąk, jest tu wiele zatok, półwyspów i wysp.

W sąsiedztwie dominują pola i łąki. Lasów jest niewiele, na północy widać fragmenty łęgów, a na południu, gdzie rzeźba terenu jest urozmaicona, lasy porastają wydmy. W wodach żyje sum europejski – największa europejska ryba słodkowodna – oraz występuje tam wiele gatunków ptaków wodno-błotnych.

To też może Cię zainteresować

Jezioro i okoliczne tereny obejmuje Park Krajobrazowy Nadgoplański Park Tysiąclecia z rezerwatem. Nazwa jeziora pochodzi od słowiańskiego plemienia Goplan.

Nad północnym brzegiem Gopła znajduje się Kruszwica. Miasto kryje unikatowe skarby kultury wczesnopiastowskiej z XI wieku. Nad Wzgórzem Zamkowym góruje legendarna Mysia Wieża, pozostałość zamku kazimierzowskiego zniszczonego w czasie najazdu Szwedów w 1657 roku. Z jej szczytu roztacza się panorama miasta z kamienną, romańską kolegiatą Świętych Apostołów Piotra i Pawła z lat 1120–1140. W siedzibie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia mieści się ekspozycja przyrodniczo-historyczna „U źródeł polskości”. Przez miasto prowadzą szlaki Bursztynowy i Piastowski. Na jeziorze Gopło jest naturalny tor wioślarski, a poza tym są kąpielisko z plażą oraz stanica wodna z pomostami cumowniczymi, polem campingowym i infrastrukturą turystyczno-żeglarską.

Po takiej zachęcie warto zaplanować trasę wodnej wycieczki, a potem wyruszyć ku przygodzie...

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Fala upałów w Polsce. Będzie bardzo gorąco

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na pomorska.pl Gazeta Pomorska